Hoe executeer je een stamrecht?

mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin


Een stamrecht is een periodieke uitkering. Veelal betreft dat bedragen die aan de rechthebbende worden betaald nadat die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hoe kan zo’n toekomstige vordering worden uitgewonnen? In deze bijdrage bespreek ik een voorbeeld.

Casus: vordering

U heeft een (door de rechter toegewezen) vordering van € 25.000 op De Vries. Die leeft van een bescheiden salaris waarop door de Belastingdienst al beslag is gelegd voor een preferente vordering. De Vries is buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Zowel het huis waarin hij woont, als de auto waarmee hij rijdt, behoren toe aan zijn echtgenote.

Ooit heeft De Vries gewerkt bij een bank. Bij zijn ontslag heeft hij een ontslagvergoeding van € 100.000,- ontvangen. Dat bedrag heeft De Vries laten overmaken aan een door hem opgerichte Stamrecht BV Met ingang van 1 januari 2025 zal die BV periodieke uitkeringen gaan betalen aan De Vries.

Derdenbeslag

U kunt als schuldeiser derdenbeslag leggen onder degenen die geld schuldig zijn De Vries. Zijn Stamrecht BV is op dit moment niets aan hem verschuldigd omdat de vordering van De Vries pas in 2025 opeisbaar wordt. Het leggen van derdenbeslag heeft daarom geen zin.

De Vries is enig aandeelhouder van zijn Stamrecht BV Heeft het misschien zin om beslag op zijn aandelen te leggen?

Aandelenbeslag

In veel gevallen zijn aandelen in een Stamrecht BV niets waard. De vennootschap van dit voorbeeld beschikt weliswaar over een vermogen van € 100.000,- maar niet over een positief eigen vermogen. De waarde van de op de balans opgenomen voorziening vanwege het stamrecht zal zeer waarschijnlijk vrijwel even groot zijn als het destijds ingelegde bedrag. Een buitenstaander zal daarom geen of weinig willen betalen voor deze (waardeloze) aandelen.

Toch biedt de route van het aandelenbeslag nog wel enige mogelijkheden.

Stap 1: Zelf kopen

U kunt als beslaglegger de in beslag genomen aandelen ook zelf kopen. In dit voorbeeld gaan we er daarom van uit dat u een bod heeft uitgebracht van € 5.000 en dat de deurwaarder de aandelen daarom aan u heeft toegewezen. De aandelen worden via de deurwaarder executoriaal aan u geleverd, waardoor u enig aandeelhouder bent geworden van de Stamrecht BV. Daardoor kunt u een aandeelhoudersvergadering beleggen waarop u zelf wordt aangesteld als enig bestuurder van de Stamrecht BV.

Stap 2: De BV koopt uw vordering

De Stamrecht BV kan uw vordering op De Vries van u overnemen. De Stamrecht BV betaalt aan u de waarde van de vordering op De Vries en de Stamrecht BV wordt door de overname van deze vordering vervolgens schuldeiser van De Vries.

Stap 3: Verrekening

De Stamrecht BV heeft een betalingsverplichting aan De Vries. Met ingang van 2025 moet zij immers het stamrecht aan hem gaan uitkeren. Maar daarnaast heeft de Stamrecht BV een vordering op De Vries. Die vordering heeft zij immers van u overgenomen.

Op grond van de wet kan een schuldenaar door middel van verrekening aan zijn betalingsverplichting voldoen. In dit geval mag de Stamrecht BV haar betalingsverplichting aan De Vries verminderen met de vordering die zij nu op De Vries heeft.

Conclusie

Als een schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en zijn vermogen via bijvoorbeeld een stamrechtconstructie aan verhaal door schuldeisers tracht te onttrekken, is het verstandig om te laten onderzoeken of die constructie doorbroken kan worden. In de praktijk blijken er voor doorzetters goede mogelijkheden te bestaan.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met een specialist van ons kantoor.

Lees ook:

 

Laatste blogs

Blog

Derdenbeslag treft geen doel? Zet meer in op de...

mr. E. (Erhard) Koekoek

Het is bijzonder vervelend als er derdenbeslag wordt gelegd en de derde-beslagen...

lees verder

Blog

Beslag leggen op een domeinnaam, kan dat?

mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin

Niet iedere domeinnaam zal veel geld waard zijn en ook niet iedere domeinnaam ka...

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 4 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA