Hoe vaak bekijkt u de pagina’s met gemeentenieuws in de krant? Op die pagina’s zijn de nieuwste besluiten van de gemeente te lezen.

Hoe vaak bekijkt u de pagina’s met gemeentenieuws in de krant? Op die pagina’s zijn de nieuwste besluiten van de gemeente te lezen. Ook de vergunning die aan uw buurman wordt verleend wordt daar aangekondigd. Of de wijziging van het bestemmingsplan dat voor uw perceel geldt.

In het geval van de vergunningen staat er dat belanghebbenden binnen zes weken bezwaar in kunnen dienen. Bij wijzigingen van een bestemmingsplan kan iedereen binnen zes weken een zienswijze indienen.

Als ik gebeld wordt met de vraag: 'Kan ik een zienswijze indienen?' of: 'Ik wil bezwaar instellen', dan is mijn eerste reactie: 'Wat is de datum van het besluit?'

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een tijdje geleden ontving ik een berichtje waarin stond dat het nieuwe bestemmingsplan al een maand onherroepelijk was, maar men toch nog een zienswijze wilde indienen. Daarbij werd opgemerkt dat de gemeente helemaal niet had laten weten dat ze het bestemmingsplan aan ging passen. Althans: die mailer was niet persoonlijk op de hoogte gesteld, terwijl de planwijziging om slechts de bestemming van één specifiek perceel ging.

Bekendmaking besluit

Maar is dat eigenlijk nodig, dat iemand persoonlijk op de hoogte gesteld wordt? In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat dat een besluit is bekendgemaakt als het besluit is toegezonden of uitgereikt. Dit geldt alleen als het besluit is gericht aan een of meer belanghebbenden.

Een voorbeeld daarvan: u vraagt een vergunning aan en u krijgt een brief dat de vergunning is afgewezen of verleend. Het besluit is u dan toegezonden en op de goede manier bekendgemaakt. Na bekendmaking treedt het besluit in werking.

Algemeen belang

Er zijn ook besluiten die niet aan een of meer belanghebbenden zijn gericht. Die gelden in het algemeen, al kunnen ze wel op een specifieke groep zien.

Een voorbeeld daarvan: het bestemmingsplan dat geldt voor uw perceel wordt gewijzigd. Een bestemmingsplan is niet gericht aan één specifiek iemand, hoewel de inhoud wel voor één specifiek iemand kan gelden. Een besluit daarover hoeft dan ook niet speciaal uitgereikt te worden volgens de regels van de Awb. De gebruikelijke publicatie op de gemeentepagina van de krant is voldoende. Zie daar het belang van het in de gaten houden van deze pagina’s.

Klantvriendelijkheid

Overigens zie ik vaak wel dat een gemeente uit het oogpunt van klantvriendelijkheid inwoners laat weten dat plannen gesmeed worden. Daar kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Of iemand dus persoonlijk op de hoogte gesteld moet worden, hangt af van het type besluit dat genomen wordt. In het geval van de e-mailer gold dat de zienswijzetermijn allang verstreken was.

Na het lezen van deze column doet u er dus goed aan om telkens even de lijst van nieuwe besluiten door te nemen. Zo voorkomt u onaangename verrassingen!

Deel dit artikel

Expertises