Jan Dirk van Vlastuin

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen, van 22 januari 2013 is BSA Zorg B.V., handelend onder de namen Villa Zorggroep Veenendaal en Villa Florence, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.M. Dijksterhuis tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.D. van Vlastuin als curator.

Op het adres Kerkewijk 201 te Veenendaal exploiteert de gefailleerde onderneming een kleinschalig woonzorgcentrum.

De oorzaken van het faillissement moeten nog worden onderzocht. Wel is duidelijk geworden dat een economisch verantwoorde exploitatie het afgelopen jaar werd belemmerd door het ontbreken van een vergunning. De gemeente Veenendaal heeft het verblijf van 5 bewoners gedoogd in afwachting van definitieve vaststelling van het beleid. Bij het beoogde aantal van 10 bewoners zou wel een economisch rendabele exploitatie mogelijk zijn. De gemeente is momenteel bezig om nieuw beleid te formuleren met betrekking tot dergelijke kleinschalige woonvoorzieningen. Medio februari 2013 wordt daarover meer duidelijkheid verwacht.

De curator is op zoek naar partijen die exploitatie van dit woonzorgcentrum willen overnemen. Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met:
Bouwman Van Dommelen Advocaten
t.a.v. mr. J.D. van Vlastuin
Nieuweweg 40-42
Postbus 1400
3900 BK  VEENENDAAL
T: (0318) 53 17 93
F: (0318) 53 17 90
E: vanvlastuin@bvd-advocaten.nl

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises