Erhard Koekoek

De voorzieningenrechter te Haarlem publiceerde op 5 december jl. een interessante uitspraak, waarin het Albert Heijn en Etos werd verboden om Etos 'eigen merk'-artikelen in de Albert Heijn supermarkten te verkopen onder de naam 'Care'.

Wat is er precies aan de hand?

Franchisegever Etos en Albert Heijn hebben in eerste instantie bedacht om Etos 'eigen merk'-artikelen niet alleen maar in de Etos-winkels te verkopen, maar ook via de supermarkten van Albert Heijn. De franchisenemers van Etos waren not-amused. Zij stelden dat deze 'eigen merk'-artikelen juist het kroonjuweel van de franchiseformule is. De aangekondigde verkoop via Albert Heijn supermarkten betekent voor de Etos-franchisenemers dat zij lokaal en landelijk beconcurreerd gaan worden.

Albert Heijn en Etos om tafel

De franchisenemers dreigen vervolgens met een kort geding tegen de eigen franchisegever Etos en Albert Heijn. Vervolgens gaan partijen toch weer aan tafel en wordt uiteindelijk afgesproken dat franchisegever Etos en Albert Heijn de uitrol van deze "eigen merk"-artikelen zullen staken. Tevens laat franchisegever Etos weten het spijtig te vinden dat de door Albert Heijn ingezette 'Health & Beauty koers' zal worden voortgezet onder een andere merk.  

Het duurt niet lang of Etos en Albert Heijn laten vervolgens weten dat ze alsnog de Etos 'eigen merk'-artikelen zullen gaan verkopen, maar dan onder een andere naam. Daarvoor is de naam 'Care' bedacht. De franchisenemers zijn met deze creatieve oplossing vanzelf niet tevreden. De artikelen zijn – behoudens een andere naam – exact hetzelfde. De afspraak was nu juist dat Albert Heijn een geheel nieuw en van het Etos 'eigen merk' afwijkend merk zal uitrollen, aldus de Etos-franchisenemers.

Etos-franchisenemers dagen Etos en Albert Heijn voor de rechter

Het eerder aangekondigde kort geding wordt daarop alsnog gevoerd. De Etos-franchisenemers stellen dat franchisegever Etos tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst en de franchiseverhouding. Immers, de franchisegever bewerkstelligt:

  • dat de Etos 'eigen merk'-artikelen aan uniciteit en exclusiviteit inboeten;

  • dat de Etos-franchiseformule verwatert en/of uitgehold wordt;

  • dat de Etos-franchiseformule, althans de Etos-franchisenemers (lokaal en landelijk) beconcurreerd worden. Daar komt bij dat Etos-winkels veelal nabij een Albert Heijn-supermarkt zijn gevestigd waardoor de expliciet in de franchiseovereenkomst overeengekomen geografische exclusiviteit wordt geschonden.

Franchisegever Etos en Albert Heijn stellen daartegenover dat zij wel degelijk de producten onder de naam 'Care' mogen verkopen. Daarover zijn immers geen afspraken gemaakt. Voorts is franchisegever Etos als merkhouder gerechtigd om zelf te bepalen wat zij met het Etos 'eigen merk' doet.

Rechtbank beslist in het voordeel van Etos-franchisenemers

De rechtbank volgt uiteindelijk de franchisenemers en bepaalt dat Franchisegever Etos en Albert Heijn de uitrol van Etos 'eigen merk'-artikelen, al dan niet onder de naam 'Care' dienen te staken. Kortom, de verkoop wordt voorlopig verboden. Daarbij stelt de voorzieningenrechter een dwangsom van € 1.000.000,- vast voor het geval Etos en Albert Heijn geen gehoor geven aan het vonnis.

Vervolg  

Franchisegever Etos en Albert Heijn laten het er niet bij zitten. In een spoedappel heeft het gerechtshof Amsterdam inmiddels weer een streep gezet door het vonnis van de voorzieningenrechter. Dat kunt u lezen in de volgende blog.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises