Anje Slootweg

Afgelopen dinsdag is de Eerste Kamer, met een kleine meerderheid, akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’. Het betekent een forse ingreep in het familierecht.

Kort samengevat houdt de nieuwe wet in dat het vermogen van partners, dat ze voorafgaand het huwelijk opgebouwd hebben, buiten de huwelijksgemeenschap blijft. ‘Geld en goederen die van jou zijn op het moment dat je trouwt, blijven van jou, ook na een scheiding. Hetzelfde geldt voor schenkingen en erfenissen die je tijdens het huwelijk ontvangt’, licht advocaat Anje Slootweg toe.

Hoewel het wetsvoorstel past bij een trend van steeds meer huwelijken die vroegtijdig eindigen en toenemend individualisme, blijft Slootweg kritisch over de nieuwe wet. ‘Scheiden wordt nog complexer, ik voorzie een nieuwe splijtzwam in de echtscheidingspraktijk. Echtgenoten die willen scheiden, moeten nu kunnen aantonen dat bepaald vermogen destijds inderdaad van henzelf was. De praktijk leert dat zulk bewijs in de regel lastig te leveren valt.‘

Overigens zal het nog wel even duren voor de rechtspraktijk met de nieuwe wetgeving te maken krijgt. De wetgeving geldt alleen voor huwelijken die na 1 januari 2017 gesloten zijn. Dus pas als die huwelijken stranden, krijgen advocaten en mediators in de echtscheidingspraktijk hiermee te maken.

Meer weten over gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises