Harry Blok

Beter een goede buur dan een verre vriend. In een dorp in Noord-Groningen ziet een goede buur dat zijn buurman – melkveehouder – samen met een medewerker verwoede pogingen doet om zijn tractor schoon te spuiten.

Beter een goede buur dan een verre vriend. In een dorp in Noord-Groningen ziet een goede buur dat zijn buurman – melkveehouder – samen met een medewerker verwoede pogingen doet om zijn tractor schoon te spuiten. De buur rijdt het erf op en biedt aan om de tractor op zijn eigen erf schoon te spuiten met een hogedrukspuit op heet water. Zo gezegd zo gedaan. De tractor wordt een erf verderop gereden en de medewerker gaat met de hogedrukspuit aan de gang.

Het gesprek komt vervolgens op de nieuwe kiepwagen die de goede buur – een gepensioneerde transportondernemer – onlangs heeft aangekocht en die gestald staat in de ‘redelijk verlichte, maar rommelige’ loods op diens erf. De buurman loopt, al dan niet op eigen initiatief, een rondje om de kipper en valt daarbij in een 1,5 meter diepe smeerkuil die zich onder de kipper bleek te bevinden en die, precies op die plek, niet meer met een rooster was afgedekt. Hij loopt daardoor letsel aan zijn linkerschouder en een polsfractuur op.

De Rechtbank oordeelt dat de eigenaar van de loods (en de kiepwagen) aansprakelijk is, maar het slachtoffer 50 procent eigen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval. Met dat laatste maakt het Hof in hoger beroep korte metten. Eén enkel eerder bezoek aan de loods, 15 jaar eerder, om een barbecue op te halen voor het jaarlijkse feest van de korfbalvereniging, is onvoldoende om aan te nemen dat het slachtoffer kon weten dat zich in de loods een smeerkuil bevond. De loods was integendeel slechts ‘redelijk’ verlicht en bovendien zodanig rommelig, dat de eigenaar op de gevaarlijke situatie had moeten wijzen, wat hij – naar eigen zeggen – anders ook altijd deed.

Geluk bij een ongeluk: het Hof oordeelt, anders dan de Rechtbank, dat de eigenaar van de loods aanspraak heeft op dekking bij zijn Aansprakelijkheidsverzekeraar Particulieren (AVP), a.s.r. A.s.r. had juist aangevoerd dat de eigenaar van de loods (en de kiepwagen) hooguit in bedrijfsmatige hoedanigheid aansprakelijk zou kunnen zijn, waarvoor dus geen dekking bestond. Was de uitnodiging om de kiepwagen te bekijken geen verkapte poging om die aan de buurman te kunnen gaan verhuren? Waarom had de gewezen transportondernemer, als hij met pensioen was, anders nog een nieuwe kiepwagen gekocht? Het Hof vindt dat van bedrijfsmatig gebruik of gebruiksmatig verhuur van het materieel niet is gebleken. Kwam de buurman niet op het terrein omdat de buur vriendelijk zijn hogedrukspuit aanbood? Van bedrijfsmatige verhuur en/of terbeschikkingstelling van de hogedrukspuit was al helemaal geen sprake. En daarmee was het allemaal toch mee begonnen?!

Niets tart de verbeelding meer dan de werkelijkheid. Dit had niemand vooraf zo kunnen bedenken. Toch is het gebeurd en had een dergelijk onfortuinlijk ongeval zich ook zomaar in de Alblasserwaard kunnen voordoen. Smeerkuil, mestputten, duikers en kelderluiken blijven zorgen voor ongevallen, vaak met ernstig letsel. Zoals uit deze uitspraak blijkt, komt degene die een gevaarlijke situatie veroorzaakt of laat voortbestaan, niet weg met het verweer dat de (onverwachte) bezoeker beter op zijn eigen veiligheid had moeten letten. Het Hof neemt daarvoor ook nog particuliere verzekeringsdekking aan, waardoor het slachtoffer ook de (of tenminste meer) zekerheid krijgt dat zijn schade ook daadwerkelijk zal worden vergoed.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises