Jan Dirk van Vlastuin

Veel mensen nemen aan dat echtscheidingsmediation alleen is weggelegd voor echtparen die zonder conflicten en frustraties uit elkaar gaan. Die veronderstelling is echter absoluut onjuist!

Allereerst spelen emoties bij iedere echtscheiding een belangrijke rol. Mensen die ooit bewust voor elkaar hebben gekozen, moeten vaststellen dat het niet is gelukt om dat gevoel vast te houden. Degene die het initiatief neemt voor de scheiding heeft in zijn of haar beleving gefaald. En degene die (soms onverwacht) wordt geconfronteerd met de scheidingswens van de ander, reageert geschokt, wordt boos en reageert vaak rancuneus en verlangt vaak genoegdoening.

Dat vertrekpunt, vormt een vruchtbare basis voor een zogenaamde vechtscheiding waarbij beide partijen via een eigen advocaat proberen om de ander maximaal de beschadigen. Hoewel een professionele familierechtadvocaat daarin een corrigerende rol speelt, staan partijen in zo’n situatie lijnrecht tegenover elkaar. Beiden willen winnen!

Juist in die moeilijke situaties is het van groot belang dat beide echtgenoten onder leiding van een mediator op zoek gaan naar oplossingen om voor henzelf en mogelijke kinderen de schade (die er is) zoveel mogelijk te beperken. Zeker als partijen kinderen hebben, zullen zij elkaar ook na de scheiding regelmatig tegenkomen. Als beiden hun best hebben gedaan om alle zaken zo constructief mogelijk op te lossen en daarbij niet alleen oog hebben gehad voor hun eigen belangen maar ook voor het belang van de ander, hoeft dat contact niet te leiden tot ongemakkelijke situaties.

Tijdens een goede mediaton wordt ook aandacht besteed aan de oorzaken van de echtscheiding. Het eerlijk tegen elkaar uitspreken van de zaken die tot verwijdering hebben geleid, leidt tot meer begrip voor elkaar dan het omzeilen van die oorzaken. De (emotionele) investering in dergelijke gesprekken, levert later rendement op.

En tenslotte valt de uitkomst van een door de rechter te geven beslissing over geschilpunten niet steeds een voorspelbare uitkomst op. De interpretatie van huwelijksvoorwaarden maar ook de verevening van pensioenvoorzieningen in de eigen onderneming, leidt regelmatig tot onverwachte verrassingen. Bij mediation bepalen de partijen zelf wat zij daarover afspreken. Dat gaat sneller, het kost minder en het verkleint risico’s!

Daarom: mediation vooral bij conflicten!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises