Erhard Koekoek

Om aspirant-franchiseondernemers over de streep te trekken, wordt vaak een omzetprognose door de franchisegever verstrekt. Die omzetprognose moet er dus wel interessant genoeg uit zien, zodat daarbij regelmatig onjuistheden of onzorgvuldigheden in de prognoses sluipen. U weet vast dat als de omzetprognose ondeugdelijk is, de franchiseondernemer zich kan beroepen op dwaling en de franchiseovereenkomst kan vernietigen.

Disclaimer in franchiseovereenkomst

De gevolgen van een vernietiging van de franchiseovereenkomst, kunnen voor een franchisegever flink in de papieren lopen. In veel gevallen vordert de franchiseondernemer immers naast vernietiging ook schadevergoeding. Franchisegevers proberen zich daarom steeds meer te wapenen tegen een beroep van de franchiseondernemer op dwaling. Vaak wordt dan geprobeerd een dwalingsberoep weg te contracteren. De ‘koude’ uitsluiting. Anderen proberen het ietwat sympathieker door de verwachtingen van de aspirant-franchiseondernemer te temperen. Er wordt dan gewerkt met disclaimers als: 'Deze informatie is weliswaar met grote zorgvuldigheid totstandgekomen, maar…' 

Zo ook in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. De franchisegever had bij het verstrekken van de exploitatieprognoses vermeld dat daaraan 'geen rechten kunnen worden ontleend'. Een beroep op dwaling wegens een ondeugdelijke prognose was volgens de franchisegever dus niet meer mogelijk.

Ondeugdelijke prognose als disclaimer?

De rechtbank maakte met dit standpunt van franchisegever korte metten. De franchisenemer had aan deze disclaimer 'de betekenis moeten toekennen dat resultaten mede afhankelijk zijn van de ondernemingskwaliteiten van de franchisenemer en dat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen die de resultaten drukken'. De franchisenemer hoeft met deze disclaimer er echter geen rekening mee te houden dat de prognoses ondeugdelijk zijn.

In de rechtspraak komen franchisegevers dus niet te gemakkelijk weg met dergelijke disclaimers. Mijns inziens terecht, omdat je niet (omzet)prognoses kan verschaffen in de hoop een aspirant-franchiseondernemer over de streep te trekken en tegelijkertijd aan te geven dat de (omzet)prognoses niet al te serieus moeten worden genomen. Dat is met elkaar tegenstrijdig.

Verantwoordelijkheid franchisegever

Disclaimers onder omzetprognoses zijn ook wel erg gemakkelijk opgeschreven en toegevoegd, terwijl de aspirant-franchiseondernemer vervolgens moet bepalen of hij/zij extra kosten moet gaan maken om de verstrekte informatie op waarde te laten beoordelen. Franchisegevers, zeker de grotere, moeten in staat worden geacht om realistische schattingen te maken van de uit de marktomstandigheden voortvloeiende omzetkansen. Daar mag een aspirant-franchiseondernemer dan ook op afgaan.

Kortom, disclaimers onder ondeugdelijke (omzet)prognoses maken een beroep op dwaling zeker niet onmogelijk. Vernietiging van de franchiseovereenkomst blijft in dergelijke gevallen mogelijk. Laat u als franchiseondernemer dus niet afschrikken om actie te ondernemen. Recht moet worden gedaan!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises