Het afgelopen half jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd omtrent de ww-premiedifferentiatie die per 1 januari 2020 is ingegaan. De regels worden in verband met de coronamaatregelen van de regering iets aangepast. De 30%-herzieningsmaatregel vervalt voor 2020 en er komt meer tijd om aan de administratieplicht te voldoen. Hieronder vermeld ik wat deze aanpassing inhoudt.

Extra tijd voor administratie

Een lage premie is aan de orde bij een (1) schriftelijke arbeidsovereenkomst voor (2) onbepaalde tijd (3) die geen oproepovereenkomst is, dat wil zeggen dat er een vast aantal uren is overeengekomen. Werkgevers bleken moeite te hebben om voor 1 januari aan de schriftelijkheidseis te voldoen. Daarom was coulance verleend tot 1 april 2020. Vanwege de coronacrisis is deze coulanceperiode is verlengd tot 1 juli 2020. Dat betekent dat de lage premie al kan worden toegepast als op uiterlijk 31 december 2019 er een contract voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren was, ook al is dat nu nog niet op de juiste manier in de loonadministratie verwerkt.

NB: U kunt voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste door een schriftelijk addendum bij de arbeidsovereenkomst overeen te komen waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Ook een digitale handtekening, instemming via de e-mail of in een HR-systeem volstaat.

30%-herzieningsmaatregel vervalt voor 2020

Op dit moment staan sommige sectoren geheel stil, terwijl het in andere sectoren alle hens aan dek is. Er wordt bijvoorbeeld in de zorg op bij supermarkten en distributiecentra veel overgewerkt en ieder beschikbare hand is nodig. Het kabinet erkent de noodzaak van dit overwerk en schort daarom de 30% herzieningssituatie op. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt zo snel als mogelijk met een aanpassing van de regeling. Dat betekent dat als iemand met een schriftelijk vast contract, niet zijnde een oproepcontract, die meer dan 30% overwerkt niet wordt teruggezet naar de hoge premie. De lage premie blijft bij overwerk dus van kracht als u voldoet aan de andere vereisten.

Lees ook:

Deel dit artikel

Expertises