Sinds 1 april is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die betaald is aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst is gegaan. BVD advocaten kan u van dienst zijn bij het aanvragen van deze compensatie.

Na twee jaar ziekte kan het dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer kan na twee jaar ziekte over het algemeen beëindigd worden. Sterker nog: als een werknemer daarom vraagt, dient een werkgever ermee in te stemmen. Daarbij is de werkgever doorgaans ook verplicht om de wettelijke transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De hoogte daarvan wordt berekend tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is.

Compensatie

Voor de compensatie van de transitievergoeding die aan de arbeidsongeschikte medewerker is voldaan, kan een aanvraag worden ingediend bij het UWV. Het gaat daarbij om de situaties waarin de werknemer twee jaar ziek was na 1 juli 2015.

Een aanvraag voor deze compensatie moet op tijd worden ingediend. Als de transitievergoeding volledig is betaald voor 1 april 2020, dan moet de aanvraag vóór 1 oktober a.s. zijn ingediend bij het UWV. De tijd is dus beperkt!

Als de transitievergoeding volledig is betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen 6 weken na betaling worden ingediend. Het UWV beoordeelt binnen 26 weken (twee jaar arbeidsongeschikt voor 1 april 2020) of binnen 8 weken (twee jaar arbeidsongeschikt op of na 1 april 2020) of er recht bestaat op compensatie.

Aanvraag

Wij kunnen deze aanvraag voor u indienen. Per aanvraag rekenen we een vaste prijs: € 199,- excl. 6% kantoorkosten en excl. 21% btw. Daarvoor wordt de aanvraag door ons ingediend en beantwoorden we eventuele vragen van het UWV over de (juridische) toepassing van de regeling.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met mr. Dico Bogerd (bogerd@bvd-advocaten.nl) of mr. Lisette Riezebos (riezebos@bvd-advocaten.nl).

Deel dit artikel