Lennart Alberts

Erhard Koekoek

Cornelis Klepper

Eind december ging het wetsvoorstel Franchise in consultatie. Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Onze franchisespecialisten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om officieel te reageren.

‘Het voornemen om van de franchiseovereenkomst eindelijk een in de wet benoemde overeenkomst te maken is juist. Franchising is immers een veelvoorkomende manier van ondernemen. Zeker in situaties van ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer, zou het vreemd zijn wanneer de wetgever achterover blijft leunen. Daar waar bijvoorbeeld de agentuur al wel in het Burgerlijk Wetboek is geregeld en diverse beschermingsbepalingen kent voor de veelal ‘zwakkere’ handelsagent, kan regulering helpen om ook franchise(onder)nemers een betere informatie- en onderhandelingspositie te geven.’

BVD advocaten plaatst diverse kanttekeningen bij de volgende hoofdonderwerpen:

  1. Definities

  2. Verstrekking van informatie

  3. Goodwill bij beëindiging

  4. Tussentijds wijzigen

Afgezien van inhoudelijke opmerkingen en voorstellen tot wijziging, ‘zijn wij verheugd met het voornemen om de bescherming van franchisenemers wettelijk te regelen’, aldus ons franchiseteam. ‘We onderschrijven het nut en de noodzaak van een wettelijk kader voor franchising.’

Lees onze reactie (pdf)

 

 

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises