Afgelopen vrijdag heeft Minister Koolmees het parlement geïnformeerd over de Compensatieregeling van de transitievergoeding met betrekking tot slapende dienstverbanden en langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Waarschuwing van de minister

Het punt dat het meest in het oog springt is dat de compensatie conform de nieuwe berekeningswijze van de transitievergoeding onder de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) wordt berekend, wanneer de start van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 ligt. Dit is ook dan het geval wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt. Werkgevers moeten in dat geval echter wel de oude/hoge transitievergoeding uitkeren, zo waarschuwt de minister!

In het geval dat de start van de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 ligt, heeft de werkgever recht op compensatie conform de oude berekeningswijze van de transitievergoeding.

Onder de Wab

Met de inwerkingtreding van de Wab wijzigt de opbouw van de transitievergoeding. Met name voor oudere werknemers met een lang dienstverband zal dit tot gevolg hebben dat zij recht zullen hebben op een lagere transitievergoeding. Onder het overgangsrecht geldt voor werknemers waarvan de periode van 104 weken ziekte eindigt voor 1 januari 2020 en waarbij de beëindiging van het dienstverband pas gestart wordt na 1 januari 2020, de oude transitievergoeding verschuldigd is .

In het geval dat werkgevers nog voor 1 januari 2020 door middel van een vaststellingsovereenkomst een slapend dienstverband beëindigen, met de betaling van de oude transitievergoeding zoals die geldt tot aan 1 januari 2020, dan krijgen zij deze volledig vergoed. Aldus de minister.

De compensatieregeling sluit dus bij het geldende overgangsrecht. Beëindiging van het dienstverband gestart voor 1 januari 2020? Dan geldt dus niet de berekeningswijze van de transitievergoeding onder de Wab, maar de oorspronkelijke berekeningswijze zoals deze geldt tot 1 januari 2020. Het is daarvoor niet relevant of de daadwerkelijke beëindigingsdatum met in acht neming van de wettelijke opzeggingstermijn na 1 januari 2020 ligt.

Einde 104 weken ziekte voor 1 januari 2020?

Kortom: in het geval dat de periode van 104 weken ziekte is geëindigd voor 1 januari 2020 dan is het voor werkgever zaak om dit dienstverband te beëindigen voor 1 januari 2020 door een VSO te sluiten of een procedure te starten. Dan heeft de werknemer recht op de oude transitievergoeding, maar wordt deze ook gecompenseerd door het UWV, zolang de beëindiging van het dienstverband. Daarmee is het voor werkgevers dus zaak om om met de beëindiging van (slapende) dienstverbanden niet wachten tot na 1 januari 2020, maar voor het nieuwe jaar actie te ondernemen.

Deel dit artikel

Expertises