De ziekmelding van een werknemer plaatst u als werkgever (ook) voor problemen. U moet regelen dat het werk van de zieke wordt voortgezet. Verder krijgt u te maken met complexe wet- en regelgeving rondom zieke werknemers.

Veel werknemers zijn korte tijd ziek, anderen zijn langdurig ziek: een risico voor uw bedrijfsvoering, zolang ze in dienst zijn. Toch kunnen ook werknemers die uit dienst gaan en korte tijd erna ziek worden, een risico voor u vormen. Hoe zit dat?

Als een werknemer binnen vier weken na datum van uitdiensttreding ziek wordt en nog geen nieuwe werkgever heeft of een WW-uitkering ontvangt, draait u als voormalig werkgever op voor de uitkeringslasten. Om dit risico te voorkomen is het belangrijk om bij de uitdiensttreding van de werknemer de juiste bepalingen in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Het begint zelfs al bij het opnemen van de juiste bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Verder is het voor u belangrijk dat de werknemer tijdig een WW-uitkering aanvraagt en ontvangt. Hou dit in de gaten! In de situatie dat een werknemer een WW-uitkering ontvangt en vervolgens ziek wordt, draait u niet op voor de uitkeringslasten. Krijgt u toch te maken met een zieke werknemer die voor uw rekening komt, dan is het belangrijk om de toekenningsbeslissing van het UWV goed in de gaten te houden. U bent als voormalig werkgever van de zieke werknemer belanghebbende. Daarom kunt u bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het UWV wanneer u vindt dat de werknemer ten onrechte wordt toegelaten tot een Ziektewet-uitkering.

Lees meer over zieke werknemers:

Deel dit artikel

Expertises