Cornelis Klepper

Financieel management is een breed begrip. We voelen wel aan dat bij financieel management in ieder geval hoort dat alle financiële zaken in de onderneming op orde moeten zijn. De administratie moet dus op rolletjes lopen. Wat mij betreft gaat financieel management nog een stap verder: ook de juridische zaken moeten goed geregeld zijn. Hieronder volgen 5 concrete tips.

1. De juiste rechtsvorm

Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak of een VOF. Als de opdrachten groter worden en er personeel nodig is, groeien ook de risico’s. Het is goed om te beseffen dat jij als ondernemer met een eenmanszaak of VOF in privé aansprakelijk bent voor schulden van je bedrijf. Bij een BV is dat anders: in principe ben je als DGA niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Een BV geeft je de mogelijkheid om te ondernemen zonder dat je het ondernemersrisico ook privé moet dragen.

2. Algemene voorwaarden

Als je geen (goede) algemene voorwaarden hanteert, kun je aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die je veroorzaakt bij jouw opdrachtgever. Ook als dat zonder opzet gebeurt. Je kunt dit risico makkelijk beperken, door in jouw algemene voorwaarden precies te omschrijven waarvoor je wel en niet aansprakelijk bent. Je kunt je aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot de omvang van de opdracht, of tot het bedrag dat je AVB-polis in een bepaald geval dekt. Let er wel op dat je jouw algemene voorwaarden zo vroeg mogelijk (in je offerte) van toepassing verklaard en toestuurt aan jouw klant.

3. Verzekeringen

Veel bedrijven hebben baat bij een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Daarnaast bestaan er polissen voor specifieke risico’s. In de bouw wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met een Construction Allrisk (CAR) verzekering. Het is de moeite waard om met je tussenpersoon eens door te nemen of er voor jouw onderneming specifieke polissen bestaan.

4. Afspraken vastleggen

Afspraak is afspraak. Dat hoor ik ondernemers vaak zeggen. In de praktijk zie ik tegelijk dat veel geschillen ontstaan door miscommunicatie. Misschien begrijpt jouw opdrachtgever wel iets anders dan dat jij bedoelt. Miscommunicatie kun je voor een groot deel voorkomen door de belangrijke afspraken vast te leggen. Dat begint bij een schriftelijke opdrachtbevestiging. Zorg dat daarin in ieder geval staat wat de opdracht precies inhoudt, wat daarvoor betaald moet worden, in welke periode dat moet gebeuren en of er eisen zijn waaraan het resultaat moet voldoen. Als er vervolgens tijdens de uitvoering belangrijke afspraken worden gemaakt, is het goed om deze bijvoorbeeld per e-mail te bevestigen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

5. Laat je adviseren

Een goede deal verdient een goed advies. Voordat je aan een grote opdracht begint, kun je advies inwinnen bij je accountant of advocaat. De kosten van een advies vooraf zijn vaak veel lager dan de kosten van een procedure achteraf. Als jij van te voren deskundig advies inwint, weet je beter waar je aan begint en wat de kansen en risico’s daarvan zijn. Wat mij betreft de moeite waard!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises