mr. L. (Lennart) Alberts

advocaat (partner)

Lennart Alberts geeft leiding aan de praktijkgroep Vastgoed-, Bouw- en Aanbestedingsrecht. Met jarenlange ervaring in de integrale keten van de bouwrecht- en vastgoedpraktijk adviseert hij aannemers, scheepswerven en daaraan gelieerde bedrijven, architecten, adviseurs en corporaties bij uiteenlopende bouwtrajecten. Tevens wordt geprocedeerd voor rechtbanken en arbitrage-instituten (Raad van Arbitrage voor de Bouw, TAMARA en NAI).

Bouw en infra

Alberts begeleidt onder meer projectontwikkelaars vanaf de eerste grondtransactie tot aan de uiteindelijke (op)levering aan de eindgebruiker. In het tussenliggende traject is hij betrokken bij het opstellen van een bouwteam- of samenwerkingsovereenkomst tot aan discussies over huurovereenkomsten, non-conformiteit, graafschade, CAR-verzekeringen. Of het nu gaat over de toepassing van specifieke branchevoorwaarden, dan wel over concrete zaken als tekortkomingen, meerwerk, termijnverlening of ontwerpverantwoordelijkheid, het recht wordt beheerst op specialistisch niveau.

Ondernemingsrecht en franchise

In zijn werk als bouwrechtadvocaat heeft hij steeds oog voor de ondernemingsrechtelijke kant: wat zijn bijvoorbeeld goede vormen om samenwerkingsrelaties aan te gaan (bv’s, vof’s, etc.)? Hij is betrokken bij aandeelhoudersgeschillen en begeleiding bij ontvlechting. Door deze aspecten is hij zich ook steeds meer gaan toeleggen op de franchisepraktijk, een uitdagende samenwerkingsvorm. Niet zelden stelt de franchisegever bedrijfsruimte ter beschikking en worden afspraken gemaakt over de bedrijfsvoering, zoals gezamenlijke inkoop, marketing en dergelijke. De franchisepraktijk bevindt zich dan op het snijvlak van ondernemingsrecht en vastgoed/huurrecht. Vooral de duiding van het juridisch speelveld en de strategiebepaling om binnen dat kader slim te kunnen opereren, zijn voor de relaties van Alberts zeer profijtelijk.

Lennart Alberts staat 100 procent voor de cliënt; schouder aan schouder met invoelingsvermogen zonder de realiteit uit oog te verliezen. Met beide benen in de maatschappij en de nodige bestuursfuncties heeft hij oog voor actuele ontwikkelingen. Tenslotte is hij partner en lid van het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Lennart Alberts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: Vastgoedrecht (Bouwrecht, Burenrecht, Erfdienstbaarheden en Erfpacht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

Recente seminars

 • 8 oktober 2019: Workshop 'Directe aanneming', bij Contactgroep Microtechnieken van de NVAF te Amsterdam 
 • 19 februari en 7 maart 2019: Workshop contractvorming AVAF 2016, bij Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)
 • 17 januari 2019: Presentatie over concept Wet Franchise, bij themabijeenkomst Franchise+, Koelewijn & Partners en BVD advocaten
 • 8 november 2018: Seminar 'Hoe hou je het hoofd koel in een verhitte markt?', i.s.m. Vermetten & De Wolf, te Made
 • 6 september 2018: Actualiteitencursus VvE, bij Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam
 • 28 juni 2018: Bijdrage aan bijeenkomst 'Hoe te handelen bij een ongeval', bij Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF), Bouw&Infrapark te Harderwijk

Lennart Alberts is als docent verbonden aan de Vastgoed Business School.

Laatste publicaties van Lennart

Blog

TBR 2016/38: De Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2016 (AVAF 2016): een toelichting

mr. L. (Lennart) Alberts

Op 6 januari 2016 is door de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) een herziene set algemene voorwaarden gedeponeerd ter...

Blog

AVAF 2016 ensures contractual balance between foundation contractors and their clients - Funderingsbedrijf 2016 ENG

mr. L. (Lennart) Alberts

AVAF 2016 ensures contractual balance between foundation contractors and their clients.

alle publicaties

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA