Risicoverdeling stijgende materiaalprijzen: wat kunt u als ondernemer?

Vanwege diverse mondiale ontwikkelingen zijn de materiaalprijzen (hout, staal, isolatie) in de afgelopen maanden zeer fors gestegen. Ten tijde van het opstellen van dit whitepaper (mei 2021) zijn de prijzen nog niet gestabiliseerd. De gevolgen daarvan op de inkoopkosten worden in de gehele bouwbranche gevoeld.

Hoewel in de bouw veel werk wordt aangenomen tegen een vaste aanneemsom en veel contracten bovendien een prijsvastbeding kennen, ligt het risico van sterk stijgende materiaalprijzen toch niet altijd bij de aannemer. Zowel de wet als de veelgebruikte algemene voorwaarden kennen uitzonderingen. Het is van belang die uitzonderingen scherp te hebben.  

Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de risicoverdeling rondom stijgende materiaalprijzen. In paragraaf 2 worden de relevante bepalingen uit de wet, veelgebruikte algemene voorwaarden en rechtspraak samengevat. In paragraaf 3 volgt een stappenplan om in een concreet geval te beoordelen of en zo ja in hoeverre de stijgende materiaalprijzen kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Deze notitie beoogt enerzijds de kennis met betrekking tot dit onderwerp op te frissen en te actualiseren en anderzijds concrete handvatten te bieden aan aannemers en onderaannemers die zich geconfronteerd zien met stijgende materiaalprijzen. Bij het hanteren van deze notitie dient steeds bedacht te worden dat elk geval op zichzelf staat en dat enkel de veelvoorkomende situaties in deze notitie worden behandeld.

Mocht u naar aanleiding van deze notitie willen toetsen of u een deel van uw stijgende inkoopkosten kunt doorbelasten aan uw opdrachtgever dan kunt u contact opnemen met een van onze bouwrechtadvocaten.

Lees het whitepaper

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA