Lennart Alberts

Vanwege diverse mondiale ontwikkelingen zijn de materiaalprijzen (hout, staal, isolatie) in de afgelopen maanden zeer fors gestegen. Ten tijde van het opstellen van dit whitepaper (mei 2021) zijn de prijzen nog niet gestabiliseerd. De gevolgen daarvan op de inkoopkosten worden in de gehele bouwbranche gevoeld.

Hoewel in de bouw veel werk wordt aangenomen tegen een vaste aanneemsom en veel contracten bovendien een prijsvastbeding kennen, ligt het risico van sterk stijgende materiaalprijzen toch niet altijd bij de aannemer. Zowel de wet als de veelgebruikte algemene voorwaarden kennen uitzonderingen. Het is van belang die uitzonderingen scherp te hebben.

Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de risicoverdeling rondom stijgende materiaalprijzen. In paragraaf 2 worden de relevante bepalingen uit de wet, veelgebruikte algemene voorwaarden en rechtspraak samengevat. In paragraaf 3 volgt een stappenplan om in een concreet geval te beoordelen of en zo ja in hoeverre de stijgende materiaalprijzen kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Deze notitie beoogt enerzijds de kennis met betrekking tot dit onderwerp op te frissen en te actualiseren en anderzijds concrete handvatten te bieden aan aannemers en onderaannemers die zich geconfronteerd zien met stijgende materiaalprijzen. Bij het hanteren van deze notitie dient steeds bedacht te worden dat elk geval op zichzelf staat en dat enkel de veelvoorkomende situaties in deze notitie worden behandeld.

Mocht u naar aanleiding van deze notitie willen toetsen of u een deel van uw stijgende inkoopkosten kunt doorbelasten aan uw opdrachtgever dan kunt u contact opnemen met een van onze bouwrechtadvocaten.

Aanvragen whitepaper

Voornaam (of voorletters) en achternaam

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deel deze whitepaper

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises bij deze whitepaper