Dico Bogerd

Lisette Riezebos-Naberman

Reorganisaties en organisatiewijzigingen zijn van alle tijden. Een reorganisatie kan nodig zijn om verschillende redenen, zoals financiële noodzaak of de wens de organisatie anders vorm te geven. Vaak wordt de arbeidsovereenkomst van één of meer werknemers beëindigd.

Als u als werkgever of werknemer betrokken bent bij een reorganisatie, zult u op de hoogte moeten zijn van de (on)mogelijkheden, rechten en plichten. Wij houden u graag op de hoogte.

In een Whitepaper, dat onderaan deze pagina aan te vragen is, delen Dico Bogerd en Lisette Riezebos naast inhoudelijke informatie over de reorganisatie ook een Checklist Reorganisatie.

Aanvragen whitepaper

Voornaam (of voorletters) en achternaam

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deel deze whitepaper

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises bij deze whitepaper