Jaco van den Brink

Het bestuur van een school wordt door de Onderwijsinspectie verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de school. Vooral vanwege die verantwoordelijkheid zijn besturen zich bewust geworden van het bestuurlijk handelen. Om die reden worden besturen gedwongen na te denken over de bestuursstructuur binnen de school.

Uitgangspunt is dat het bestuur en het toezicht van elkaar gescheiden zijn. Daarmee wordt er wat betreft de aanspreekbaarheid op onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de bijbehorende verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om interventies te plegen helderheid gecreëerd.

Dat kan op verschillende manieren gerealiseerd worden:

A. Er is een bestuurder (of een College van Bestuur) en daarnaast een Raad van Toezicht.

B. Er is één orgaan (bestuur). Dat bestuur is het bevoegd gezag en bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB). Samen vormen het DB en AB het Collegiaal Bestuur (CB). Dit CB heeft een interne scheiding, meestal zo aangeduid: er zijn DB-leden (besturend) en AB-leden (toezichthoudend).

C. Functie van het bestuur wordt gemandateerd of gedelegeerd aan een functionaris in dienst van het bevoegd gezag. Het bestuur komt feitelijk bij de algemene schoolleiding (= directeur) te liggen en het toezicht bij het bestuur.

Voor al deze categorieën geldt dat de scheiding goed vastgelegd moet zijn in de (management-)statuten of de reglementen.

Op de website van BVD advocaten is een uitgebreide versie van deze blog beschikbaar. U kunt deze in de vorm van een whitepaper kosteloos bij ons aanvragen. De verschillende categorieën worden uitgebreid toegelicht. Daar vindt u vier verschillende bestuursstructuren, met elk hun eigen voor- en nadelen en aandachtspunten.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij spreken de mogelijkheden voor uw schoolbestuur graag met u door.

Aanvragen whitepaper

Voornaam (of voorletters) en achternaam

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deel deze whitepaper

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises bij deze whitepaper