Jaco van den Brink

In een recente zaak (26 april 2022) van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) buigt de commissie zich over verschillende klachten rondom het toezicht houden door een school ...

In een recente zaak (26 april 2022) van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) buigt de commissie zich over verschillende klachten rondom het toezicht houden door een school, het opleggen van een plein- en toegangsverbod en het maken van een melding bij Veilig Thuis.

Incident

De feiten zijn als volgt. Tijdens de tussenschoolse opvang loopt een leerling uit groep 7 van school weg om snoep te kopen in de supermarkt. De jongen wordt ondanks een zoektocht niet gevonden, waarna de leerling na 20 minuten zelf weer op school terugkeert. De ouders worden van dit incident op de hoogte gesteld. De ouders van de betreffende leerling zijn van mening dat de school de veiligheid van hun zoon onvoldoende heeft gewaarborgd, hetgeen hen doet besluiten zonder afspraak de school binnen te lopen om met de directeur in gesprek te gaan. Dit was destijds – vanwege de geldende coronamaatregelen – niet toegestaan. Vervolgens escaleert het één en ander, zodat de school de politie belt. De school legt de ouders een plein- en toegangsverbod op. Daarnaast heeft de school een melding gemaakt bij Veilig Thuis vanwege het vermeende agressief gedrag van ouders.

Inspanningsverplichting

De commissie is van mening dat de school aan haar inspanningsverplichting tot het bieden van voldoende veiligheid aan leerlingen onvoldoende heeft voldaan. Zij had de leerlingen beter moeten controleren. Met betrekking tot het opleggen van een plein- en toegangsverbod is de commissie van mening dat dit ingrijpende middel onvoldoende is aangekondigd en onderbouwd. Hoewel de school aangaf dat dit middel mede is ingezet vanwege eerdere incidenten, zijn de ouders echter nooit gewaarschuwd dat een volgend incident aanleiding zou kunnen zijn voor dergelijke zware middelen. Bovendien ontbrak in dit concrete geval een einddatum of een evaluatiemoment om een eventuele voortzetting van het verbod bespreekbaar te maken.

Wat de melding bij Veilig Thuis aangaat: in de verplichte meldcode staat dat – voordat wordt overgegaan op het doen van een dergelijke melding – een gesprek moet worden aangegaan met de ouders. Dit is niet gebeurd. Hoewel de Commissie zich kan voorstellen dat de directeur niet nogmaals met een gevoel van onveiligheid in gesprek wilde gaan had de school klagers desalniettemin moeten uitnodigen voor een gesprek.

Waarschuwing

De eerste conclusie die uit deze zaak kan worden getrokken is dat ouders moeten worden gewaarschuwd alvorens een plein- of toegangsverbod wordt opgelegd. Bovendien moet een dergelijk zwaar middel voldoende gemotiveerd worden. Ten tweede moeten ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek wanneer de school het voornemen heeft een melding te doen bij Veilig Thuis. Ook al staan de verhoudingen op scherp.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises