Op 10 april zond NCRV-programma ‘De Monitor’ een boeiende documentaire uit over de letselschadeprocedure. Centraal thema; de twijfel die verzekeraars zaaien over het letsel waaraan slachtoffers lijden: bestaan er wel klachten en zijn die klachten veroorzaakt door het ongeval of is er een andere oorzaak denkbaar? Hoe (on)partijdig zijn medisch adviseurs eigenlijk?

Het voorbeeld van Marina

Zo is er het schrijnende voorbeeld van Marina die op 16-jarige leeftijd betrokken raakt bij een ongeval. Zij neemt als fietser deel aan het verkeer als zij wordt aangereden door een automobilist. Haar been raakt bekneld onder de fiets en auto, waardoor Marina uiteindelijk in een rolstoel belandt. Dat de automobilist wettelijk aansprakelijk is voor dit ongeval, staat buiten kijf: hij moet in principe de schade van Marina vergoeden. De automobilist is (verplicht) verzekerd, zodat een verzekeringsmaatschappij de schaderegeling op zich neemt. Marina voorziet de verzekeraar van medische informatie over haar letsel. Dat is gebruikelijk in een letselschadeprocedure. Als de medisch adviseur van de verzekeraar de stukken heeft gelezen, stelt die dat vóór het ongeval al sprake was van medische klachten en dat de invaliditeit van Marina wordt veroorzaakt door psychische klachten. Marina krijgt haar schade niet (volledig) vergoed. Het getouwtrek duurt nu – maarliefst 18 jaar na het ongeval – nog steeds voort.

De enige remedie

Een medisch adviseur wordt ingeschakeld door ofwel de verzekeraar ofwel de belangenbehartiger van het slachtoffer. De medisch adviseur behoort op basis van de richtlijnen objectief te zijn, maar is dat niet. De medisch adviseur denkt in het belang van degene die hem heeft ingeschakeld. Is dat de verzekeraar, dan zal de medisch adviseur kritisch kijken naar alle medische informatie die is aangeleverd door het slachtoffer.

Wat De Monitor laat zien is waar: mijn ervaring is inderdaad dat de medisch adviseur van de verzekeraar – als hem daarvoor ook maar enig aanknopingspunt ter beschikking staat – twijfel zaait over de aard of herkomst van de klachten waar het slachtoffer mee kampt. Op basis van het medisch advies van haar medisch adviseur zal de verzekeraar beoordelen of tot schadevergoeding moet worden overgegaan en hoeveel er moet worden uitbetaald.

Er is maar één remedie: het slachtoffer schakelt zèlf ook een medisch adviseur in en dat gebeurt – in mijn praktijk – dan ook standaard. Er kan daarmee een medisch tegenwicht worden geboden aan het medisch advies van de verzekeraar. Uiteindelijk voeren de medisch adviseurs dus een medische discussie met elkaar, terwijl de juristen die medische discussie juridisch duiden en overeenstemming proberen te bereiken over de te betalen schadevergoeding aan het slachtoffer.

Naar de rechter

Is daarmee het evenwicht hersteld? Op het eerste gezicht lijkt het alsof de verzekeraar en het slachtoffer over dezelfde middelen beschikken om hun zaak te bevechten. Dit is maar schijn, zoals ook blijkt uit De Monitor. De verzekeraars beschikken over een machtig wapen: zij hebben ‘de portemonnee’ in handen. Als de verzekeraar het niet eens is (of wil zijn) met het medisch advies van de medisch adviseur van het slachtoffer, wordt het slachtoffer niet schadeloos gesteld.

Dat betekent dat het slachtoffer feitelijk de vergoeding van schade voorschiet aan de verzekeraar;  het slachtoffer maakt immers noodgedwongen allerlei kosten (medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding, etc.) en derft inkomsten. Als de verzekeraar – terwijl hij wettelijk gezien tot schadevergoeding verplicht is – de hand op de knip houdt, komen de meeste slachtoffers in de problemen. Dit resulteert ofwel in schulden ofwel in een stagnatie van de medische behandeling die niet langer kan worden bekostigd, met alle gevolgen van dien. Daarom is het soms gewoon nodig de rechter te vragen in te grijpen.

De medisch adviseurs van de verzekeraars zouden zich – gelet op de richtlijnen die gelden voor hun werkzaamheden – meer moeten aantrekken van de belangen van de slachtoffers en zich moeten realiseren dat de verzekeraars zich ten opzichte van de slachtoffers in een machtspositie bevinden. 

Bent u verwikkeld in een medische discussie met een verzekeraar? Neem dan contact op met één van de Letselschadeadvocaten van ons kantoor (0318 53 17 80). Ook met andere vragen over letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht kunt u bij hen terecht.

 

Deel dit artikel

Expertises