Dico Bogerd

Het komt helaas regelmatig voor dat een zieke medewerker niet goed bereikbaar is voor de werkgever. De telefoon wordt niet opgepakt en op WhatsApp en Voicemailberichten wordt niet gereageerd. Wat kun je dan als werkgever doen?

Retailer Zeeman had recent ook met een dergelijke situatie te maken. Een verkoopmedewerker van Zeeman had zich vanwege relationele problemen ziek gemeld. Vervolgens was zij vaak en langdurig onbereikbaar voor Zeeman en gaf zij ook geen gehoor aan oproepen om contact op te nemen. Als ze dan wel bereikbaar was en er werd een afspraak gemaakt, dan kwam ze bij die afspraken niet opdagen.  

Zoals het hoort heeft Zeeman de medewerkster gewaarschuwd en ook - als sanctie - loon ingehouden. Ook dit heeft niet het gewenste effect gehad bij deze medewerkster.  

Daarom heeft Zeeman besloten om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. De kantonrechter oordeelt dat Zeeman niet gehouden is om zich te blijven inzetten voor dit moeizame re-integratietraject, als de medewerkster zich op deze manier gedraagt. Gezien het handelen/nalaten van de medewerkster, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen.

De kantonrechter beslist ook dat het gedrag van de medewerkster 'ernstig verwijtbaar' is. Dit is met name relevant voor de vergoeding. Als er immers ernstig verwijtbaar is gehandeld, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te worden betaald. De kantonrechter overweegt dat het herhaaldelijk schenden van de re-integratieverplichtingen ertoe leidt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Kortom: als u te maken heeft met een zieke medewerker die herhaaldelijk niet bereikbaar is, sanctioneer dit dan met waarschuwingen en loonsancties. Heeft dit geen effect, dan kunt u overgaan tot ontslag

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises