Catia Luis Fula

‘Moet ik ook betalen voor het kind van mijn partner?!’ Dat klinkt soms verontwaardigd in mijn familierechtpraktijk. Aan de andere kant wordt de vraag gesteld: ‘Moet ik minder kinderalimentatie betalen voor ons kind, nu mijn ex-partner hertrouwd is?’

‘Moet ik ook betalen voor het kind van mijn partner?!’  Dat klinkt soms verontwaardigd in mijn familierechtpraktijk. Aan de andere kant wordt de vraag gesteld: ‘Moet ik minder kinderalimentatie betalen voor ons kind, nu mijn ex-partner hertrouwd is?’ Het antwoord hierop is niet gemakkelijk. De vraag is eigenlijk wie verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van een minderjarig kind, de zogeheten onderhoudsplicht.

Volgens de wet zijn ouders onderhoudsplichtig voor hun kind. Met ‘ouders’ wordt bedoeld: de biologische ouder, de ouder die het kind heeft erkend, de ouder met gezag, maar ook een stiefouder. Er kunnen dus meerdere mensen onderhoudsplichtig zijn voor één kind. Een voorbeeld hierbij.

Peter is getrouwd met Ellen. Het kind van Ellen en haar ex-echtgenoot Filip, woont bij Ellen en Peter. Filip woont samen met Sanne. De kosten van het kind zijn € 400 per maand. Omdat Filip en Ellen de ouders zijn, zijn zij onderhoudsplichtig. Filip moet daardoor kinderalimentatie betalen aan Ellen. Ook Peter is als stiefouder onderhoudsplichtig, omdat het kind bij hem en Ellen woont. Sanne heeft geen onderhoudsplicht, omdat zij niet getrouwd is met Filip. Dit betekent dat Ellen, Filip en Peter verplicht zijn om, naar rato van inkomen, een deel te betalen van de kosten van € 400 per maand.

Dit is de hoofdregel. De kanttekening hierbij is dat er in een procedure ruimte is om op basis van specifieke omstandigheden af te wijken van deze hoofdregel. Denk hierbij aan de mate van contact tussen ouder en kind en hoe lang de stiefouder al in beeld is. Dus ja, je kúnt onderhoudsplichtig zijn voor het kind van jouw partner en ja, hertrouwen kán invloed hebben op de kinderalimentatie die jij aan jouw ex-partner betaalt. Of dit het geval is, zal – behoudens onderlinge afspraken – beantwoord moeten worden in een procedure op maat.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises