[Whitepaper] Structuur in het schoolbestuur: een overzicht

Het bestuur van een school wordt door de Onderwijsinspectie verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de school. Vooral vanwege die verantwoordelijkheid zijn besturen zich bewust geworden van het bestuurlijk handelen. Om die reden worden besturen gedwongen na te denken over de bestuursstructuur binnen de school.

Uitgangspunt is dat het bestuur en het toezicht van elkaar gescheiden zijn. Daarmee wordt er wat betreft de aanspreekbaarheid op onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de bijbehorende verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om interventies te plegen helderheid gecreëerd.

Dat kan op verschillende manieren gerealiseerd worden:

A. Er is een bestuurder (of een College van Bestuur) en daarnaast een Raad van Toezicht.

B. Er is één orgaan (bestuur). Dat bestuur is het bevoegd gezag en bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB). Samen vormen het DB en AB het Collegiaal Bestuur (CB). Dit CB heeft een interne scheiding, meestal zo aangeduid: er zijn DB-leden (besturend) en AB-leden (toezichthoudend).

C. Functie van het bestuur wordt gemandateerd of gedelegeerd aan een functionaris in dienst van het bevoegd gezag. Het bestuur komt feitelijk bij de algemene schoolleiding (= directeur) te liggen en het toezicht bij het bestuur.

Voor al deze categorieën geldt dat de scheiding goed vastgelegd moet zijn in de (management-)statuten of de reglementen.

Scheiding bestuurders en toezichthouders

 • Er moet een scheiding zijn tussen mensen met een bestuurlijke functie en mensen met een toezichthoudende functie. Dat kan samenvallen met enerzijds de juridische bestuurder(s) van de rechtspersoon en anderzijds toezichthouders, maar hoeft niet. In categorie C valt dit namelijk niet samen: de juridische bestuurder heeft daarin de toezichthoudende functie.
 • Hoe zit het met verantwoordelijkheden? In beginsel is tegenover de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de ouders degene verantwoordelijk die de functie van bestuurder heeft. De taken zijn immers zo verdeeld dat degene met deze functie ook het aanspreekpunt naar buiten is. Uiteindelijk zijn wel de juridische bestuurders (het Collegiaal Bestuur als bevoegd gezag) formeel verantwoordelijk.
 • Je kunt eindeloos variëren met de mogelijkheden. De hieronder benoemde opties zijn de meest voorkomende ‘standaardopties’. Maar er zijn nog wel meer structuren te bedenken. Onder reformatorische scholen zien we de laatste jaren bijvoorbeeld veel aparte ‘identiteitsraden’ of ‘identiteitscommissies’. Daarin zijn dan specifieke bevoegdheden ondergebracht die het meest direct verband houden met identiteit, en deze raden vertegenwoordigen daarbij de achterban.
 • Let ook op de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR): die heeft adviesrecht en zitting in sollicitatiecommissie bij de benoeming van de bestuurder (in de zin van de WPO). De MR heeft ook bij een Raad van Toezicht het recht om één zetel voor te dragen. Houd daar dus rekening mee: als het vanwege de positie van bijvoorbeeld een ledenvergadering te ingewikkeld wordt om de MR erbij te betrekken, kun je dus kiezen voor een structuur waarbij de MR alleen een rol heeft bij de benoeming van directeur/directeur-bestuurder
 • Bij een schoolvereniging geldt ook weer dat het juridisch bestuur door de leden van de vereniging moet worden gekozen (dat mag wel indirect, bijvoorbeeld dat de leden een toezichthoudend orgaan kiezen, en de toezichthouders de juridisch bestuurder benoemen).

Op de website van BVD advocaten is een uitgebreide versie van deze blog beschikbaar. U kunt deze in de vorm van een whitepaper kosteloos bij ons aanvragen. De verschillende categorieën worden uitgebreid toegelicht. Daar vindt u vier verschillende bestuursstructuren, met elk hun eigen voor- en nadelen en aandachtspunten.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij spreken de mogelijkheden voor uw schoolbestuur graag met u door.

Whitepaper bestuursstructuren - Ik ontvang graag het whitepaper

""

""

note

note

Aanvragen

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA