Het bestuur van een school wordt door de Onderwijsinspectie verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de school. Vooral vanwege die verantwoordelijkheid zijn besturen zich bewust geworden van het bestuurlijk handelen. Om die reden worden besturen gedwongen na te denken over de bestuursstructuur binnen de school.

Uitgangspunt is dat het bestuur en het toezicht van elkaar gescheiden zijn. Daarmee wordt er wat betreft de aanspreekbaarheid op onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de bijbehorende verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om interventies te plegen helderheid gecreëerd.

Deel dit artikel

Expertises