In deze tijd van economische neergang gebeurt het helaas steeds vaker dat bedrijven failliet gaan door de liquiditeitsproblemen van andere bedrijven. In ernstige gevallen brengt dit een hele reeks faillissementen teweeg. Om zulke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is met ingang van 16 maart 2013 de wettelijke regeling over betaaltermijnen voor handelstransacties aangescherpt. Door de nieuwe wet kan uw onderneming betalingsachterstanden van debiteuren doelmatiger tegen gaan.

Toepasselijkheid
De regeling is van toepassing op alle handelsovereenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013. Een handelsovereenkomst is – kort gezegd – een overeenkomst waarbij beide partijen handelen vanuit een onderneming; de één levert een zaak of een dienst en de ander betaalt daarvoor. De nieuwe regels zijn dus niet van toepassing op uw overeenkomst met een consument.

Betaaltermijn
De wet bepaalt dat de betaaltermijn maximaal 30 dagen is, te rekenen vanaf de dag na die waarop de schuldenaar de factuur of de prestatie heeft ontvangen. U kunt met uw handelspartner een betaaltermijn van 60 dagen afspreken. Als u een betaaltermijn van langer dan 60 dagen wilt afspreken, kan dat alleen als de schuldenaar objectieve redenen heeft voor het hanteren van zo’n lange termijn.

Als de overheid uw schuldenaar is, gelden er strengere regels. Een langere betaaltermijn dan 30 dagen kan alleen worden afgesproken als de overheid hiervoor objectieve redenen kan aandragen. Het afspreken van een betaaltermijn die langer dan 60 dagen duurt, is niet toegestaan.

Overschrijding betaaltermijn
Als uw schuldenaar de betaaltermijn overschrijdt, is hij met ingang van de dag waarop hij de betaaltermijn overschrijdt aan u de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In uw eerste aanmaning aan uw handelspartner kunt u dus direct aanspraak maken op de rente en buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke kosten worden overigens berekend conform het Besluit berekening vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Voor een uitleg van die berekeningsmethode verwijs ik naar mijn eerdere blog onder de titel ‘Incassokosten verhalen op de schuldenaar’ die op 27 juni 2012 op deze website is gepubliceerd. De wetgever heeft in de nieuwe wet bepaald dat u minstens aanspraak kunt maken op een bedrag van € 40,- aan buitengerechtelijke kosten, ongeacht de hoogte van uw vordering.

Tot slot
Hebt u te maken met een zakenrelatie die weigert uw factuur te voldoen en wilt u uw vordering op professionele wijze laten incasseren? Neemt u dan gerust contact op met onze Incassodesk via 
0318 - 53 17 80.
 

Deel dit artikel

Expertises