Jaco van den Brink

1

Op 23 april 2024 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Versterking Positie Ouders en Leerlingen in het Passend Onderwijs aangenomen.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het doel van het wetsvoorstel is om de positie van zowel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als hun ouders te versterken. Een van de belangrijkste wijzigingen is het invoeren van het ‘hoorrecht’ voor kinderen in alle groepen met betrekking tot hun Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Belangrijkste wijzigingen

1. Hoorrecht voor Leerlingen:

  • Leerlingen krijgen het recht om hun mening te geven bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat de leerling vrijelijk zijn of haar eigen mening kan geven, waarbij de leerling zelf bepaalt hoe het bevoegd gezag van deze mening kennisneemt. Dit kan rechtstreeks gebeuren, of via de ouders of een andere vertegenwoordiger.

  • De inbreng van de leerling en de invloed daarvan op de vaststelling of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief worden door de school vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

  • Nadat een besluit is genomen, koppelt het bevoegd gezag terug aan de leerling hoe tot de beslissing omtrent het ontwikkelingsperspectief is gekomen en op welke manier de mening van de leerling is meegewogen.

2. Aanpassing Schoolgids:

  • De extra ondersteuning die een school biedt in het kader van passend onderwijs moet voortaan in de schoolgids worden opgenomen. Deze paragraaf in de schoolgids vervangt het nu nog verplichte schoolondersteuningsprofiel (SOP).

3. Ouder- en Jeugdsteunpunten:

  • Samenwerkingsverbanden worden verplicht om ouder- en jeugdsteunpunten in te richten. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht voor informatie en ondersteuning bij passend onderwijs.

Wat betekent dit voor scholen en ouders?

Het aannemen van dit wetsvoorstel heeft verschillende implicaties voor scholen en ouders. Voor scholen betekent het dat zij proactief moeten zijn in het betrekken van leerlingen bij hun eigen ontwikkelingsperspectief. Dit vereist mogelijk aanpassingen in de manier waarop scholen communicatie en besluitvorming organiseren.

Voor ouders biedt het wetsvoorstel meer transparantie en betrokkenheid bij de ondersteuning van hun kinderen. De oprichting van ouder- en jeugdsteunpunten biedt een extra laag van ondersteuning en informatievoorziening, wat kan helpen bij het navigeren door het onderwijssysteem en het verkrijgen van de benodigde hulp.

Conclusie

Het aannemen van het Wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs versterkt de stem van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hun ouders, en zorgt voor meer transparantie en betrokkenheid bij de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijsaanbod. Bij BVD-advocaten staan wij klaar om scholen en ouders te ondersteunen bij de implementatie en naleving van deze nieuwe wetgeving. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of juridisch advies.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises