Jaco van den Brink

De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is door de Tweede Kamer aanvaard, eind september 2019.

Bijzonder is dat de vorige versie van het voorstel destijds onder staatssecretaris Dekker uiteindelijk niet is ingediend: in die versie werden met name kleine richtingscholen ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Onder minister Slob is het voorstel van kleur verschoten en is de strekking alleen maar dat het in sommige gevallen eenvoudiger moet worden om een nieuwe school te stichten.

Onder de nu nog geldende regelgeving kan er namelijk in principe geen nieuwe school worden gesticht, in het voedingsgebied van een school van dezelfde richting. (Dat was met name lastig voor de Dalton-, Montessori- en Jenaplanscholen die allemaal onder één richting vallen.) Dat vereiste wordt nu losgelaten. Het kan nu dus (in theorie) ook voorkomen dat er bijvoorbeeld twee verschillende reformatorische besturen in één voedingsgebied werken. De aanvraag voor een nieuwe school wordt nu op een andere manier beoordeeld: niet meer met het oog op de richting van de school, maar aan de hand van ouderverklaringen die moeten worden opgevraagd om een indicatie te krijgen van de te verwachten leerlingaantallen.

Dezelfde wet beoogt echter ook een kwaliteitstoets te introduceren ‘aan de voorkant’, dus bij de aanvraag voor een nieuwe school; bovendien moet worden getoetst of het bestuur een (deugdelijk) plan voor burgerschapsonderwijs heeft. Voor de kwaliteitstoets moet het bestuur bij aanvraag een beschrijving aanleveren van het voorgenomen beleid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en daarin dus ook aandacht besteden aan burgerschapsvorming en sociale integratie in het onderwijs.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises