Vast hilariteit alom toen één van de medewerkers op het Ministerie van Sociale Zaken met de naam kwam voor het nieuwe wetsvoorstel dat geboorteverlof voor partners regelt: de WIEG. Dit staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Inmiddels heeft de Eerste Kamer – misschien wel onder de indruk van die naam – ook met het wetsvoorstel ingestemd. Op 1 januari 2019 treedt de wet gefaseerd in werking. Het is voor u als werkgever goed om te weten welke gevolgen dit voor u heeft.

De WIEG heeft vooral als doel om partners in de gelegenheid te stellen om meer zorgtaken te kunnen vervullen na de geboorte van hun kind. Het wettelijke aantal van twee dagen verlof waar een partner nu recht op heeft, werd door velen als te mager beschouwd. Als argument om het verlof uit te breiden is vaak een vergelijking gemaakt met andere Europese landen waar meerdere weken betaald verlof soms heel normaal is.

De gedachte is bovendien dat door het meer gelijktrekken van het verlof voor beide partners, de arbeidsmarktpositie van vrouwen kan worden verbeterd en eventuele zwangerschapsdiscriminatie kan worden tegengegaan.

De Raad van State achtte deze uitbreiding van het verlof dan ook om meerdere redenen begrijpelijk. Of alle doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald, zal na enkele jaren worden geëvalueerd.

Geboorteverlof

Een werknemer heeft onder de nieuwe wet recht op geboorteverlof voor maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een dienstverband van 36 uur betekent dit dat de werknemer 36 uur verlof kan opnemen. Anders gezegd: een werknemer die fulltime werkt, krijgt een week vrij. De uren kunnen worden ingezet in de vier weken aansluitend op de bevalling. Een werknemer kan de vrije dagen dus in de week na de bevalling opmaken, maar hij kan deze dagen ook spreiden over de weken na de bevalling.

De werkgever moet het loon tijdens dit geboorteverlof volledig doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf juli 2020 krijgt de partner, uitgaande van een volledig dienstverband, ook nog recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof mag ingezet worden in het eerste half jaar na de geboorte. De werknemer heeft gedurende dit verlof recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De aanvraag voor deze uitkering wordt gedaan bij het UWV. Dit aanvullend geboorteverlof mag pas ingezet worden als het geboorteverlof op kosten van werkgever volledig is gebruikt.

WIEG: Wie Is Er Gelukkig?

Als werkgever moet u uw werknemer met deze nieuwe wet na de bevalling van een kind langer missen. Bovendien komen de financiële gevolgen de eerste vijf dagen (tijdens het geboorteverlof) geheel voor uw rekening. Tenslotte brengt deze wet ook enige regeldruk met zich mee.

Zo bezien lijkt deze wet vooral in het voordeel van de werknemer. Oftewel, die is vast gelukkig. En die is waarschijnlijk helemaal gelukkig als hij volgend jaar als trotse ouder bij de wieg staat.

Het is daarentegen voorstelbaar dat de WIEG niet het type wetgeving is waar een ondernemer of bedrijfsleider nou direct gelukkig van wordt. Maar juist daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de concrete gevolgen voor de toekomst, zodat u als werkgever niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan.

Deel dit artikel

Expertises