Jaco van den Brink

In september 2019 werd de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Tweede Kamer aangenomen.

Op 19 mei 2020 is de wet ook door de Eerste Kamer aanvaard (overigens na stevig debat op 12 mei en met een tegenstem van verschillende partijen). Voor de inwerkingtreding geldt dat 1 juni 2021 als datum wordt voorzien.

Strekking van de wet is dat de toets of ergens een nieuwe school kan starten, op een andere wijze zal plaatsvinden, waarbij niet meer de gekozen richting bepalend is, maar het aantal verzamelde ouderverklaringen. Ook een ander marktonderzoek als basis is mogelijk. De Wet versoepelt de regels voor nieuwe scholen, in die zin dat voor het oprichten van een nieuwe school niet langer vereist wordt dat de school van een erkende richting is.

Daarnaast wordt vooraf getoetst op welke wijze de school het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. Daarmee wil de regering voorkomen dat er scholen worden gesticht die vervolgens zorgen geven vanwege antidemocratische uitlatingen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises