Dico Bogerd

Een werkneemster van een supermarkt is in discussie over al dan niet toegekende ADV-uren. Als haar werkgever niet meegaat in haar wensen, laat de werkneemster op de werkvloer een erg negatieve houding zien. Vanwege deze houding wordt de werkneemster na circa twee maanden op non-actief gesteld. Daarop start werkneemster een handtekeningenactie onder klanten. Kan de werkgever haar nu ontslaan?

De ontevreden werkneemster start een handtekeningenactie onder supermarktklanten met de volgende inhoud:

Petitie tegen ontslag van werkneemster bij de werkgever. Werkneemster is op dinsdag 18 oktober 13.00 uur naar huis gestuurd met de mededeling dat ze is “vrijgesteld van werk met behoud van salaris”. Dit is een voorlopig standpunt om een ontslagprocedure te beginnen. De aanleiding zou zijn “onprofessioneel gedrag ten opzichte van collega’s en cliënten.” Omdat wij dit verwijt niet geloven, zoeken wij mensen die de ervaring met werkneemster aan de kassa willen omschrijven of ondersteunen.

Reden voor ontslag?

De vraag is vervolgens: is de petitie op zichzelf voldoende reden om werkneemster te ontslaan?

Zowel de kantonrechter als het hof beantwoorden deze vraag met ‘ja’. Het hof geeft daarbij aan dat werkneemster de kwestie aan de kantonrechter had moeten voorleggen. Zij heeft er echter voor gekozen om het geschil met werkgever in het openbaar uit te vechten door de klantenkring er actief bij te betrekken. Werkneemster had zich moeten realiseren hoe schadelijk haar handtekeningenactie voor werkgever was. Dergelijk handelen is zodanig verwijtbaar, dat van de werkgever niet in redelijkheid verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

De arbeidsovereenkomst eindigt daarom op deze grond. Wat voor de werkgever jammer is, is dat het handelen van werkneemster niet als ‘ernstig verwijtbaar’ wordt beoordeeld. Als dat het geval zou zijn geweest, dan zou ook geen transitievergoeding hoeven te worden betaald. Aangezien werkneemster al sinds 1999 in dienst was, bedraagt de transitievergoeding ruim € 27.000,- bruto. Werkgever betaalt voor het ontslag dus helaas nog wel een forse prijs.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises