Werknemer met een arbeidsbeperking? Werkgever, denk aan de no-riskpolis!

mr. J.L. (Lisette) Riezebos-Naberman


In de Ziektewet is een belangrijke voorziening opgenomen voor bepaalde groepen kwetsbare werknemers: werknemers met een arbeidsbeperking. Deze voorziening heet de 'no-riskpolis'.

No-riskpolis

De no-riskpolis houdt in dat deze werknemers bij ziekte tijdens het dienstverband onmiddellijk aanspraak kunnen maken op een Ziektewet-uitkering. De werkgever ontvangt de uitkering en verrekent deze met het loon. De werknemer blijft dus tijdens de eerste twee jaar ziekte in dienst van werkgever, maar de verzuimkosten zijn voor werkgever vele malen lager. Een voorziening die zowel voor werkgevers als voor werknemers van groot belang is!

Daarom is het belangrijk om te weten wanneer een werknemer in aanmerking komt voor de no-riskpolis. De wet benoemt verschillende groepen werknemers. Enkele werk ik hieronder uit.

WIA-uitkering

Allereerst is er de werknemer die onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband recht heeft op een WIA-uitkering. Op deze werknemer is de no-riskpolis van toepassing. Hetzelfde geldt voor de werknemer die in dienst blijft bij werkgever nadat een WIA-uitkering is toegekend. Als deze werknemer binnen vijf jaar (weer) uitvalt vanwege ziekte, kan aanspraak worden gemaakt op de no-riskpolis.

35-minners

Een werknemer die na twee jaar ziekte een WIA-keuring ondergaat maar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, kan in bepaalde gevallen ook aanspraak maken op de no-riskpolis. Dit is het geval als de werknemer binnen vijf jaar na de afwijzing van de WIA-uitkering bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat. Als de werknemer vervolgens binnen vijf jaar uitvalt vanwege ziekte, dan kan aanspraak worden gemaakt op de no-riskpolis.

Let op: de nieuwe werkgever kan ook de “oude” werkgever zijn! Het dienstverband bij de oude werkgever kan beëindigd zijn omdat na twee jaar ziekte geen eigen of passend werk  beschikbaar is. Als in de onderneming later wel geschikt werk vrijkomt en de werknemer opnieuw in dienst wordt genomen, is de no-riskpolis ook van toepassing.

Wajong-uitkering/Wsw-baan

Voor de werknemer die een Wajong-uitkering ontving of werkzaam is in een Wsw-baan, geldt een blijvende no-riskpolis. Hoe weet u dat uw werknemer aanspraak kan maken op een no-riskpolis?

Uit onderzoek blijkt dat er in veel situaties geen gebruik wordt gemaakt van de no-riskpolis. Dit komt veelal omdat werkgevers niet op de hoogte zijn van de aanspraak hierop. Dit is vooral aan de orde bij 35-minners. Een werknemer zal in het sollicitatiegesprek niet altijd vermelden dat hij twee jaar ziek is geweest.

Maar daar is een mouw aangepast. Volgens de wet mag een werkgever na twee maanden vragen aan haar werknemer of er in de toekomst mogelijk aanspraak kan worden gemaakt op de no-riskpolis. Als werkgever daarnaar vraagt, is werknemer verplicht daarover te informeren. Dit kan door een standaardbrief te sturen na twee maanden dienstverband of door hier concreet naar te vragen bij ziekte.

Conclusie

De no-riskpolis is een interessante voorziening voor werkgever en werknemer. Werkgevers doen er goed aan om scherp in de gaten te houden of hier aanspraak op kan worden gemaakt!

Laatste blogs

Blog

Recht op zorgbonus? De rechter spreekt zich -...

mr. drs. S. (Steven) Bergwerff

De kantonrechter maakt duidelijk dat de zorgbonus geen afdwingbaar recht is voor werknemers.

lees verder

Blog

Het coronavirus: vijf aandachtspunten voor de...

mr. drs. S. (Steven) Bergwerff

In de zorg is het momenteel ‘alle hens aan dek’. Geen enkele han...

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA