Bij terugkomst van de vakantie staat de tuin vaak vol onkruid. Een middel dat in een dergelijk geval veel wordt gebruikt is RoundUp. Een tuinman in dienst van een school in San Fransisco maakte meerdere malen gebruik van RoundUp. Later kreeg hij kanker en stelde de producent van RoundUp aansprakelijk. De Amerikaanse jury heeft de tuinman in het gelijk gesteld en Monsanto, de producent van RoundUp, is veroordeeld tot een schadevergoeding van 286 miljoen dollar.

Zou dit in Nederland ook kunnen? Onder bepaalde omstandigheden: ja. Maar in dit geval zou het veel meer voor de hand liggen om de werkgever aansprakelijk te stellen voor het gebruik van een gevaarlijk middel en nalatigheid in het verstrekken van beschermende middelen. Als werkgever hebt u immer een vergaande plicht om uw werknemers te beschermen.

Monsanto is een Amerikaans bedrijf en de bedragen zijn Amerikaans. Daarnaast bestaat in Nederland geen juryrechtspraak. Desondanks blijft het voor u als werkgever belangrijk om gevaren waaraan werknemers worden blootgesteld in het oog te houden.

Afscheid

In deze blog maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u te vertellen dat ik BVD advocaten ga verlaten om voor een aantal jaren in Amerika te wonen en werken. Op het moment dat u deze column leest zit ik in Old Greenwich; niet om Monsanto of de tuinman bij te staan maar vanwege het werk van mijn man. Mijn man vervult in Amerika een functie bij een grote bierbrouwer met roots in Nederland. Wij gaan als gezin met hem mee. Dit is dan ook voorlopig mijn laatste column. Ik wens jullie veel bedrijvigheid en ondernemerschap!

Deel dit artikel

Expertises