Dico Bogerd

Kan een medewerker op staande voet ontslagen worden als hij weigert zijn Linkedin-profiel aan te passen na een functiewijziging? Ja, oordeelde de kantonrechter Utrecht in een recente zaak.

De medewerker in kwestie had eerst een sales, marketing en PR functie. Na verloop van tijd zijn partijen overeengekomen dat de medewerker de functie van accountmanager zou gaan vervullen. Marketing en PR maakt daar geen onderdeel vanuit.Daarom verzoekt werkgever de medewerker om zijn functiebenaming op LinkedIn te wijzigen. Daar stond namelijk nog erg expliciet op dat de medewerker ook een marketing en PR-functie had.

LinkedIn, privé of zakelijk?

De medewerker geeft aan dat zijn LinkedIn account een privé-account is en dat hij dus zelf mag bepalen wat hij daarmee doet. Hij doet dit weliswaar ten behoeve van werkgever, maar hij vindt dat werkgever hierover geen instructiebevoegdheid heeft.

Nadat werkgever de medewerker hier al eens op gewezen had, sommeert zij de medewerker nog vijf keer (!) om het profiel aan te passen. In de laatste e-mail wordt aangegeven dat als de medewerker het nu niet wijzigt, het arbeidsrechtelijke consequenties heeft.

De medewerker besluit nog steeds geen gehoor te geven aan de oproep waarna hij op staande voet ontslagen wordt vanwege de 'aanhoudende weigering een redelijke instructie' van werkgever op te volgen.

Wel ontslag op staande voet, ook transitievergoeding

De kantonrechter oordeelt dat dit inderdaad een dringende reden voor ontslag vormt. Als werkgever hoef je dit 'kinderachtige' gedrag niet te accepteren en had werkgever een gerechtvaardigd belang om deze instructie te geven. Het weigeren van redelijke instructies van werkgever is een grond voor ontslag op staande voet.

Overigens kent de kantonrechter wel de transitievergoeding toe. Het is weliswaar kinderachtig gedrag geweest van werknemer, maar niet dusdanig ernstig verwijtbaar dat geen transitievergoeding hoeft te worden betaald. Dit is ook in lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat ontslag op staande voet niet automatisch betekent dat ook geen transitievergoeding verschuldigd is.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises