Lennart Alberts

Vraag:'We hadden toch een deal?' Antwoord: Nee, we waren ons slechts aan het oriënteren.' Twee citaten uit e-mails afkomstig van welwillende en goedbedoelende ondernemers. Wat was er gebeurd?

De prijs was al bepaald

De eigenaar van een boerderij met enkele bijgebouwen, waarin een paardenpension werd gedreven, zette dat complete object in de verkoop. Via makelaars kwamen de eigenaar en de koper met elkaar in contact. Er vond een bezichtiging plaats en een aantal gesprekken over de status van de gebouwen. Ook werd onderzocht of het paardenpension rendabel zou zijn. De koper werd zelfs door de eigenaar in contact gebracht met een aantal huurders van de paardenstallen. De bedrijfsleider, die het pension runde, bewoonde de boerderijwoning.

Na een aantal gesprekken en mailwisselingen werd de prijs vastgepind op € 2,4 miljoen. De eigenaar zou een concept-overeenkomst laten opmaken en een voorstel doen voor een aantal bijkomende zaken, die verband hielden met de onderneming (het pension). Maar, toen bleef het aantal weken stil…

Alleen de prijs geeft niet de doorslag

Plots ontving de koper uit het niets een mailtje van de eigenaar dat hij besloten had het complete object aan zijn bedrijfsleider te verkopen. Die bedrijfsleider bewoonde immers al de bedrijfswoning en had zich beraden op zijn positie. Terwijl de eigenaar met de koper aan het onderhandelen was, had de bedrijfsleider zijn licht opgestoken bij de bank. 'U zult vast begrijpen dat wij feitelijk geen keuze hebben dan het object aan onze bedrijfsleider te verkopen.'

Dat begreep de koper dus niet en hij vroeg de rechter om de eigenaar te dwingen de onderhandeling voort te zetten; over de prijs bestond immers al overeenstemming. Helaas ging de rechtbank daarin niet mee. Volgens de rechtbank is niet alleen de prijs doorslaggevend, maar ook de voorfase in de onderhandeling, de intenties van beide partijen, de aard en omvang van het object; wat mochten zij van elkaar redelijkerwijs verwachten.

Kortom, de positie van de bedrijfsleider in de boerderijwoning bleek een essentieel onderdeel  te zijn en dat heeft deze koper geweten…

Eerder geplaatst in het zakenmagazine Altena Business.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises