Cornelis Klepper

Heeft u een woning gekocht, en inmiddels verborgen gebreken ontdekt? Dan is het cruciaal dat u de juiste stappen zet om de gebreken te laten herstellen door de verkoper of uw schade te verhalen. Hieronder zet ik een stappenplan op een rij:

1. Schakel juridische hulp in

Een advocaat of jurist kan u adviseren over uw rechten en plichten, en kan namens u contact leggen met de verkoper. Een advocaat zorgt ervoor dat u de juiste stappen zet en behoedt u ervoor iets te zeggen of schrijven dat later tegen u wordt gebruikt. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Meldt de ontdekking van de verborgen gebreken dan zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar. Let op: in veel gevallen heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Meer informatie daarover leest u hier: (https://www.bvd-advocaten.nl/blogs/heb-ik-recht-op-een-vrije-advocaatkeuze-bij-mijn-rechtsbijstandverzekering)

2. Meldt het gebrek aan de verkoper

Het is belangrijk de verkoper zo spoedig mogelijk na ontdekking van de gebreken hiervan op de hoogte te stellen. Volgens de wet moet dit binnen bekwame tijd gebeuren, anders loopt u het risico uw rechten te verliezen. U kunt de verkoper per (aangetekende) brief of e-mail laten weten wanneer u welke gebreken hebt ontdekt. Soms is de oorzaak, omvang of herstelwijze van een gebrek nog niet duidelijk. Dan kunt u de verkoper melden dat er nader onderzoek wordt uitgevoerd, en dat u inhoudelijk op de kwestie terugkomt bij de verkoper.

3. Breng het probleem in kaart

Bij complexere gebreken met meerdere mogelijke oorzaken, doet u er goed aan een deskundige in te schakelen. Een onafhankelijke deskundige kan in opdracht van u onderzoek doen naar de geconstateerde gebreken, de oorzaak daarvan, de gevolgen daarvan voor uw woning en de globale herstelkosten. Als u het onderzoek laat uitvoeren, doet u er verstandig aan de verkoper hiervoor uit te nodigen (per brief, e-mail of WhatsApp, zodat u dit later kunt aantonen). Vraag de deskundige om zijn bevindingen op te schrijven in een rapport, liefst voorzien van foto’s.

4. Stel de verkoper in gebreke

Nadat meer bekend is over de gebreken, is het tijd om de verkoper formeel in gebreke te stellen. Dit betekent dat u de verkoper een brief stuurt waarin u, onder verwijzing naar uw eerdere melding van de gebreken en het rapport van de deskundige, stelt dat uw woning niet de kwaliteit had die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In die brief stelt u de verkoper aansprakelijk en sommeert u de verkoper om de gebreken binnen een redelijke termijn te (doen) herstellen. Bijvoorbeeld door een aannemer of installateur de gebreken te laten herstellen op kosten van de verkoper.

5. Verhaal de schade op de verkoper

Herstelt de verkoper de gebreken niet kosteloos voor u? Dan is het tijd om uw (financiële) schade te verhalen op de verkoper. Als u nog geen advocaat hebt ingeschakeld, dan is het nu tijd om dat te doen. Uw advocaat zal eerst proberen om de verkoper de herstelkosten en eventuele andere schade te laten vergoeden. Lukt dat niet, dan zal uw advocaat in overleg met u een rechtszaak starten om de schade te verhalen of de koopovereenkomst te ontbinden. Bent u niet verzekerd voor de juridische kosten, dan zal uw advocaat met u afstemmen of het qua kosten en baten de moeite waard is om te procederen.

Advies nodig?

Als u de bovenstaande stappen volgt, weet u zeker dat u alle kansen benut om de gebreken op kosten van de verkoper te laten herstellen. Behoefte aan deskundig advies? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises