Cornelis Klepper

De omzet van uw bedrijf is de afgelopen jaren mooi gegroeid. U mag steeds meer grote ondernemingen tot uw klantenkring rekenen. Het openstaande bedrag aan debiteuren loopt daardoor soms ook op. Maar u maakt zich geen zorgen: in uw contracten is een eigendomsvoorbehoud opgenomen voor hetgeen u levert, en u heeft een pandrecht op de vorderingen en voorraad van uw klanten. Dan hoort u dat een van uw grootste klanten gaat fuseren. Wat zijn uw contracten en zekerheden dan nog waard?

Contracten gaan over naar nieuwe partij

Als Jan en Piet een contract sluiten, kan Jan het contract niet zonder medewerking van Piet overdragen aan iemand anders. Datzelfde geldt wanneer ondernemingen zaken met elkaar doen. Bij een fusie geldt echter een belangrijke uitzondering. Bij een juridische fusie of splitsing van een BV gaan contracten, met de verplichtingen die daarbij horen, in principe automatisch over op de verkrijgende partij. De verkrijgende partij kan het overnemende bedrijf zijn, of een nieuwe vennootschap. Uw opdrachtgever hoeft u dus niet om toestemming voor de contractovername te vragen.

Op het eerste gezicht lijkt er voor u dus weinig te veranderen als uw opdrachtgever fuseert, de afspraken gelden immers nog steeds. Bovendien bepaalt de wet dat pandrechten van de verdwijnende rechtspersoon overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Dat lijkt allemaal positief.

Toch een debiteurenrisico?

Toch is het goed om aandacht te besteden aan het debiteurenrisico dat kan ontstaan door de fusie. Waarom? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het overnemende bedrijf grote leningen heeft, waarvoor veel zekerheid is verschaft aan de bank. Mogelijk heeft de bank sterkere zekerheden bedongen dan uw onderneming. Als uw opdrachtgever vervolgens steeds langer wacht om uw facturen te betalen, en u uw pandrecht wilt uitwinnen, kan het zomaar gebeuren dat de bank daar een stokje voor steekt. De wet bepaalt namelijk dat een ouder pandrecht sterker is dan een jonger pandrecht. Dit kan betekenen dat de bank er vandoor gaat met de opbrengst terwijl u het nakijken heeft.

Die situatie deed zich voor bij iemand die een lening had verstrekt aan een bedrijf dat caravans verkocht. Hij kreeg een pandrecht op de caravans, en dacht zekerheid te hebben. Toen de caravandealer failliet ging, meldde de bank zich echter met een ouder pandrecht. Degene die de lening had verstrekt trok daardoor aan het kortste eind en kon fluiten naar zijn geld.

Wat kunt u doen?

Als u hoort dat uw opdrachtgever gaat fuseren, kunt u onderzoek (laten) doen naar de financiële en juridische gevolgen daarvan voor uw onderneming. Een onderneming die wil fuseren is namelijk verplicht om inzicht te verschaffen in o.a. de jaarrekeningen van de te fuseren rechtspersonen. Ook de gegevens daarvan die normaal gesproken niet gepubliceerd hoeven te worden moeten dan openbaar worden gemaakt. Vaak worden deze stukken beschikbaar gesteld op de website van het bedrijf. Als u op basis van de stukken graag aanvullende zekerheid wilt krijgen, kunt u dit afdwingen bij een van de fuserende partijen. In ieder geval geldt dat u er goed aan doet om advies van uw accountant of advocaat in te winnen. Better safe than sorry!

Lees ook: 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises