Cornelis Klepper

In de bijlagen bij de Miljoenennota van 2016 wordt gerefereerd aan de nieuwe Omgevingswet. De wet is begin 2016 aangenomen door de Eerste Kamer, en zal vermoedelijk in 2019 in werking treden. In de wet is als uitgangspunt genomen dat het aanvragen van vergunningen eenvoudiger, efficiënter en beter moet worden. Daarnaast worden burgers gestimuleerd om met nieuwe plannen te bedenken, doordat de overheid wil gaan werken volgens een model van  ‘ja mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. 

Minder regels, meer mogelijkheden

In de nieuwe Omgevingswet wordt specifieke, plaatselijke regelgeving vervangen door meer algemene regelgeving, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan. Op dit moment is sprake van een oerwoud aan wetten, regelingen en verordeningen. De overheid erkend zelf dat de regelgeving te ingewikkeld is geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het soms erg lang voordat een bouwproject kan starten.

In de wet is als uitgangspunt genomen dat het aanvragen van vergunningen eenvoudiger, efficiënter en beter moet worden. 

Onder de nieuwe Omgevingswet hoeft u, voor het starten van een project, nog maar bij één loket te zijn. Bij dat loket vraagt u slechts een vergunning aan, wat overigens ook digitaal mogelijk wordt. De aanvrager hoeft zich dan niet af te vragen of hij bij de gemeente of de provincie moet zijn. Uiteindelijk neemt een van beide instanties een beslissing.

Een ander voordeel van de nieuwe Omgevingswet is dat onderzoeksgegevens langer geldig blijven. De aanvrager van een vergunning voor een ruimtelijk project dient zelf onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar de bodemgesteldheid. Dat is zo, en dat blijft zo. Wat er verandert, is de geldigheidsduur van resultaten van een onderzoek. Daardoor kan een aanvrager deze gegevens makkelijker opnieuw gebruiken. Sommige onderzoeken zijn zelfs helemaal niet meer nodig.

Voordeliger voor burger en ondernemer

Ook wordt er in de nieuwe wet meer gekeken naar de omgeving als een geheel. In het verleden beslisten de overheden vaak over een deelproject, waardoor de samenhang uit het oog werd verloren. Om dit te voorkomen moeten het Rijk, de provincie en gemeente samen een zogeheten omgevingsvisie maken. Bij het opstellen van die visie kunnen regionale belangen worden meegewogen. Zo kunnen in landelijk gebied andere beleidsregels worden opgesteld dan in de randstad.

Kortom: het omgevingsrecht, waarmee u te maken krijgt bij het verhuizen of uitbreiden van uw huisvesting, belooft veel voordeliger te worden voor burgers en ondernemingen. U kunt daarom overwegen uw plannen nog even uit te stellen, zodat u gebruik kunt maken van de nieuwe regels.

Zie ook een eerdere blog van advocaat mr. drs. Jaco van den Brink.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises