Harry Blok

Niet iedere jurist is een advocaat, andersom is elke advocaat wel jurist en daarmee rechtsbijstandverlener. Recent raakte de uitvoerder van rechtsbijstand SRK een groot deel van haar klanten kwijt omdat die de uitvoering van hun rechtsbijstandsverzekeringen overbrachten naar ARAG en DAS, twee grote rechtsbijstandsverzekeraars.

Vijfenveertig procent van de Nederlanders blijkt een rechtsbijstandsverzekering te hebben. Hoe zinvol is dat? Rechtsbijstandsverzekeraars zijn geen instellingen van liefdadigheid maar grote, commerciële marktpartijen bij wie het belang van hun verzekerde, de ‘rechtsbijstandszoekende’, zeker niet voorop staat.

Persoonlijk contact

Met een advocaat heeft u persoonlijk contact, zeker in letselschadezaken. De advocaat komt bij u thuis. De rechtsbijstandsjurist kent u alleen van papier of via de telefoon en heeft alleen al daarom veel minder mogelijkheden om de zaak uit te diepen en de ernst ervan te begrijpen.

Rechtsbijstandsjuristen worden beoordeeld op de kosten die zij maken. Het uitbesteden van een (kansrijke) zaak aan een advocaat voor een procedure, levert kosten op. Dat leidt ertoe dat wordt aangestuurd op een schikking waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar goedkoper af is, maar de zaak geen recht wordt gedaan.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben collectieve contracten met bepaalde advocaten(kantoren) die voor een vast bedrag (‘fixed fee’) een dossier uitbesteed krijgen, maar wel voor een onbeperkt aantal uren bijstand moeten verlenen. Daarmee worden dossieroverstijgende belangen bepalend voor een beoordeling en de aanpak van een individueel dossier en ontstaat een cultuur van cherry-picking.

Vrije advocaatkeuze

Door een uitspraak van het Europese Hof kan de rechtsbijstandsverzekeraar niet meer bepalen welke advocaat (meestal de ‘eigen’ advocaten) de procedure moet verzorgen. De verzekerde heeft een vrije advocaatkeuze dat de rechtsbijstandsverzekeraar dient te respecteren.

De rechtsbijstandsverzekeraar hebben eerst premie geïnd van hun verzekerden. Met name in letselschadezaken verhalen zij hun kosten daarna nog eens volgens een convenant op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De vergoeding is niet afhankelijk van het aantal uren, maar van het bedrag aan schadevergoeding. Hoe minder werkzaamheden, hoe minder kosten, hoe meer er van de vaste vergoeding als winst overblijft. Zo zijn letselschades het verdienmodel van de rechtsbijstandsverzekeraar geworden.

Een advocaat kent niet alleen het recht. Hij is er ook en vooral toe opgeleid bijstand te verlenen buiten en in de rechtbank. Persoonlijk contact, hoge kwaliteit, maatwerk en met de mogelijkheid om door te schakelen naar een procedure bij de Rechtbank.

Kwaliteit heeft een prijs. Voor u en voor de rechtsbijstandsverzekeraar. Laat u door uw verzekeraar niet weerhouden gebruik te maken van het recht op vrije advocaatkeuze. In veel gevallen, maar zeker in letselschadezaken bent u daarmee per saldo (veel) beter af. Wij leggen u graag uit waarom.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises