Verleent mijn rechtsbijstandverzekering dekking?

In de polisvoorwaarden staat opgenomen wie (mee)verzekerd is en in gevallen welke dekking wordt verleend. Vaak kan bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering gekozen worden voor verschillende categorieën van dekkingen. Verder zal vaak een wachttijd gelden voordat een verzekerde een beroep kan doen op de verzekering. Uitgangspunt bij de meeste verzekeraars is dat de verzekerde in principe geholpen wordt door juristen in dienst of naar de keuze van de verzekeraar.

Wanneer bestaat er recht op een vrije advocaatkeuze?

Wanneer in een juridisch geschil een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet worden, dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze en moet de verzekeraar de kosten hiervan vergoeden. Wanneer echter enkel sprake is van advisering of bijstand in de buitengerechtelijke fase ter voorkoming van een procedure, dan mag een verzekeraar dekking weigeren en een eigen jurist naar voren schuiven.

Welke drempels kunnen verzekeraars opwerpen?

Een rechtsbijstandverzekeraar mag drempels opwerpen en grenzen stellen, maar zij mag de mogelijkheden niet zodanig inperken dat de verzekerde eigenlijk zijn vrije advocaatkeuze wordt ontnomen. De meest voorkomende drempels die verzekeraars hanteren, zijn:

  • De keuze om een procedure te starten en de beslissing wanneer deze aan te vangen, is exclusief aan de verzekeraar. Ook wordt enkel dekking verleend indien en nadat de verzekeraar expliciet opdracht heeft gegeven aan de advocaat naar keuze van de verzekerde.

  • De vergoeding van de kosten is gemaximeerd en beperkt tot alleen de ‘redelijke en noodzakelijke kosten’;

  • De verzekerde wordt een eigen risico in de vorm van een eigen bijdrage opgelegd;

  • Hantering van bepaalde noodzakelijke formaliteiten en strakke termijnen.

Waar moet ik dus goed op letten?

Het is belangrijk de polisvoorwaarden goed na te gaan en bepaalde procedures en voorschriften strikt na te volgen. En zelfs wanneer recht op vergoeding bestaat, moet altijd eerst toestemming van de verzekeraar worden afgewacht, nu de kosten pas worden vergoed vanaf het moment dat de verzekeraar hiertoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven. Mocht u er niet uitkomen met uw verzekeraar, dan kunt u altijd door de advocaat namens u contact laten opnemen met de verzekeraar.

Lees ook:

Deel dit artikel

Expertises