Recent heeft het Gerechtshof Den Bosch een interessante uitspraak gedaan in een echtscheidingsprocedure waarin de ouders van twee minderjarige kinderen streden om co-ouderschap (16 oktober 2014, vindplaats www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHSHE:2014:4262).

Goed contact

Co-ouderschap houdt in dat scheidende ouders de zorg voor hun kinderen gelijk verdelen. Een co-ouderschapsregeling werkt over het algemeen alleen als de ouders goed contact met elkaar hebben. Strijd is dan niet aan de orde. Het is natuurlijk mogelijk dat ouders aan het begin van hun echtscheidingsproces het niet eens zijn over de zorgverdeling van hun kinderen maar na verloop van tijd toch in overleg tot een vorm van co-ouderschap komen. Vaak zullen deze ouders bewust hebben gekozen voor echtscheidingsmediation. Zij willen hun echtscheiding zorgvuldig afwikkelen, vooral vanwege de kinderen. Aan een aantal belangrijke voorwaarden om tot co-ouderschap te komen is voldaan: de ouders kunnen met elkaar communiceren en zijn bereid tot overleg. Een gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen behoort dan tot de mogelijkheden. Meestal hoeft alleen de praktische invulling te worden afgestemd: zijn de kinderen de ene week bij de vader en de andere week bij de moeder, wordt halverwege de week gewisseld etc. Het is afhankelijk van de specifieke situatie van de ouders en de kinderen welke regeling voor hen het beste werkt.

Strijd

Geen wederzijds respect? Geen co-ouderschap!

In de zaak waarin het Gerechtshof Den Bosch moest oordelen, had de Rechtbank het verzoek van de vader om een co-ouderschapsregeling vast te leggen afgewezen. In hoger beroep probeerde de vader het nog een keer. Zijn argumenten waren dat een co-ouderschapsregeling vanwege de rust en de regelmaat het meest in het belang van de kinderen zou zijn en dat de communicatie tussen de ouders de afgelopen tijd sterk was verbeterd. Ook verbleven de kinderen sinds de vader werkloos is geworden vaker bij hem dan zoals in de zorgregeling was voorzien. Volgens de moeder was een co-ouderschapsregeling niet mogelijk omdat het daarvoor nodige vertrouwen en respect tussen de ouders ontbrak. Daarbij vond de moeder dat er geen grote stappen waren gemaakt in het verbeteren van de communicatie. Er was slechts sprake van een wankel evenwicht.

Vervolgens zette het Gerechtshof op een rij welke voorwaarden essentieel en onontbeerlijk zijn, wil een co-ouderschapsregeling kans van slagen hebben:

  • goede ouderschapsrelatie;

  • wederzijds respect;

  • goede afstemming en communicatie tussen de ouders.

Het Gerechtshof stelde vast dat de communicatie tussen de ouders weliswaar was verbeterd, maar dat zij nog een lange weg te gaan hebben. Daarom werd het verzoek van de vader ook in hoger beroep afgewezen.

Advies

Als u van plan bent te scheiden en u heeft minderjarige kinderen, zet u dan actief in om een goede ouderschapsrelatie te behouden of te krijgen, elkaar te respecteren en een goede communicatie te onderhouden. Als u daartoe in staat bent, kunt u zelf, eventueel met behulp van een echtscheidingsmediator, een vorm van co-ouderschap overeenkomen die u voor uw kinderen het beste vindt. Als u in overleg niet tot een co-ouderschapsregeling komt en u toch een gelijke verdeling van de zorg wenst, moet u van goede huize komen om de rechter ervan te overtuigen dat aan de voorwaarden voor een dergelijke regeling is voldaan. Uiteraard kunt u voor verdere informatie of advies terecht bij een van onze familierechtspecialisten.

Deel dit artikel

Expertises