Jaco van den Brink

In april 2021 kwam de Hof-uitspraak over het ontslag van de ROC-docente die met haar boek over ‘gepersonaliseerd onderwijs’ voor opschudding had gezorgd binnen ROC Nijmegen.

In april 2021 kwam de Hof-uitspraak over het ontslag van de ROC-docente die met haar boek over ‘gepersonaliseerd onderwijs’ voor opschudding had gezorgd binnen ROC Nijmegen. Het probleem was niet dat zij haar ongezouten mening gaf over onderwijsmethodieken binnen de instelling, maar dat zij personages beschreef die volgens collega’s één op één naar collega’s te herleiden waren. Dat veroorzaakte een vertrouwensbreuk tussen de boekenschrijfster en een groot aantal andere docenten.

Zowel de Kantonrechter als het Hof oordelen dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden, vanwege de verstoorde arbeidsrelatie (‘g-grond’).

Het Hof ziet echter ook aanleiding voor een (relatief beperkte) billijke vergoeding ten gunste van de ontslagen docente, gelet op de wijze waarop het bestuur van het ROC de gevolgen van het boek heeft opgevangen. Dit had – naar het oordeel van het Hof – beter gemoeten. Allereerst was het niet nodig geweest om direct naar het ingrijpend middel van de schorsing te grijpen. Daarnaast had het bestuur moeten inzetten op bemiddeling tussen de schrijfster en het team, om op zijn minst het wederzijds begrip en respect te bevorderen.

Ook deze uitspraak laat zien hoezeer er waarde wordt gehecht aan een zekere mate van gemeenschappelijkheid binnen de onderwijsinstelling. Een gezamenlijk gedeelde missie en onderling vertrouwen is van belang om de onderwijstaak als organisatie te vervullen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises