Jaco van den Brink

In een recente uitspraak heeft de Raad van State een streep gezet door een bestemmingsplan voor verplaatsing en uitbreiding van de Vomar in Noordwijk.

In zijn uitspraak van 2 september 2020 heeft de Raad van State een streep gezet door een bestemmingsplan voor verplaatsing en uitbreiding van de Vomar in Noordwijk. Het zat vast op de parkeerplaatsen.

Het plan was overigens onderdeel van een groter plan, voor een complex met supermarkt, versmarkt en 42 appartementen. Eén en ander voorzien van een parkeerkelder.

Ondernemers (waaronder een hotel) en omwonenden stelden hiertegen beroep in, onder meer vanwege verwachte parkeerproblemen. Op dit punt struikelt het plan. De Raad van State draagt de gemeenteraad op om een nieuw besluit te nemen. Dit nieuwe besluit zal moeten voorzien in aanzienlijk meer parkeerplaatsen, om de juridische toets te kunnen doorstaan. Of de gemeenteraad moet de keuze maken om het toegestane type supermarkt beperkt te omschrijven in het bestemmingsplan.

De gemeente (en initiatiefnemers) hadden het parkeeraspect namelijk onderbouwd aan de hand van de gemeentelijke parkeernota. Daarin stonden diverse parkeernormen, die ook naar type supermarkt zijn onderverdeeld:

  • een parkeernorm van 3,1 parkeerplaatsen per 100m2 bvo bij een supermarkt in het prijssegment laag-middellaag;

  • 3,6 plaatsen per 100m2 bvo voor het segment middelhoog-hoog;

  • 6 plaatsen per 100m2 bvo voor een grote supermarkt.

De gemeente had uitsluitend de norm van 3,1 plaatsen per 100m2 gehanteerd voor de Vomar. Terecht echter gaven de appellanten aan: in het bestemmingsplan is niet vastgelegd dat het een Vomar moet zijn, en ook niet dat het een supermarkt is in het prijssegment laag-middellaag. Dat betekent dat er ook nog voldoende parkeerplaatsen moeten zijn wanneer ter plaatse een ander type supermarkt zou neerstrijken. En daarin voorzag het plan dus niet. Ook op andere onderdelen was onvoldoende in parkeermogelijkheden voorzien. Daarom vernietiging door de Raad van State.

Overigens, op diverse andere punten is het besluit wel voldoende onderbouwd. Er waren ook beroepsgronden over onder meer stikstof en geluidhinder, maar die zijn allemaal ongegrond verklaard. Ook was er een beroepsgrond over voorziene behoefte aan zoveel nieuwe supermarktmeters in het centrum. Ook die grond wordt afgeserveerd, onder meer nu de appellanten geen eigen DPO (distributie-planologisch onderzoek) hadden laten doen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises