Anje Slootweg

Vanuit de praktijk als advocaat-mediator zie ik veel problemen ontstaan rond verhuizingen na scheiding. Echtscheidingssituaties die aanvankelijk harmonieus verliepen, kunnen volledig exploderen als één van de partners het voornemen uitspreekt om naar de andere kant van het land te verhuizen.

Vanuit de praktijk als advocaat-mediator zie ik veel problemen ontstaan rond verhuizingen na scheiding. Echtscheidingssituaties die aanvankelijk harmonieus verliepen, kunnen volledig exploderen als één van de partners het voornemen uitspreekt om naar de andere kant van het land te verhuizen. Kinderen die aanvankelijk niet veel last leken te hebben van een scheiding, doordat zij gemakkelijk zelfstandig van de ene naar de andere ouder konden fietsen, komen in de knel als ze weekends aan de andere kant van het land moeten verblijven. Neem een sport als voetbal en hockey: als je in het weekend ergens anders bent dan doordeweeks, kun je dit soort sporten haast niet beoefenen.

Verscheurd

Als mediator wijs ik mensen daarop in het proces: als je op enig moment op zoek gaat naar een nieuwe partner, probeer dan echt in de buurt te zoeken. Mensen realiseren zich vaak van te voren niet hoe verscheurd ze kunnen raken tussen twee liefdes: die voor hun nieuwe partner én die voor hun kinderen.

Een uitspraak van Hof Arnhem van mei 2022 maakt duidelijk hoe een zaak kan escaleren rond een verhuizing. De kinderen hebben hoofdverblijf bij moeder. Moeder wil hen laten meeverhuizen naar de andere kant van het land. Vader gaat niet akkoord. De rechtbank geeft geen vervangende toestemming. Moeder besluit om toch te verhuizen naar haar nieuwe partner, maar dan zonder kinderen. Ook gaat zij in hoger beroep. Het Hof wint advies in bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad adviseert om de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vader te bepalen, zodat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Wel zullen zij drie weekends per maand van vrijdag uit school tot maandag naar school bij de moeder en haar nieuwe partner verblijven. De Raad voor de Kinderbescherming geeft dit advies niet alleen vanwege de vertrouwde omgeving bij de vader, maar ook omdat de moeder meer ruimte biedt voor contact met de kinderen dan andersom. Daarnaast is de moeder, meer dan de vader, geneigd om beslissingen bij de kinderen neer te leggen. Zij doet meer dan de vader een beroep op de loyaliteit en de veerkracht van de kinderen en dat is niet in hun belang.

Ondertoezichtstelling

Het Hof volgt het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. De kinderen wonen bij de vader en verblijven drie van de vier weekends bij de moeder. Overigens wordt ook een OTS uitgesproken, omdat de kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Deze zaak leert opnieuw hoe belangrijk het is dat scheidende ouders met kinderen zich realiseren dat ze altijd een rugzak zullen hebben. Zomaar vertrekken naar de andere kant van het land, heeft grote consequenties voor alle gezinsleden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises