Dico Bogerd

Werkneemster slaat vergoeding van € 70.000,- af en laat het op de kantonrechter aankomen. De kantonrechter Amsterdam ontbindt vervolgens de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding (!).

Aanbod ontslagvergoeding

Werkneemster is als hoofd van de huishoudelijke dienst werkzaam bij een hotel. Er is gedurende enkele jaren kritiek op haar functioneren. Vervolgens weigert zij begin 2016 het nieuwe personeelshandboek te ondertekenen. Enkele maanden later vraagt zij zelf aan werkgever wat de mogelijkheden zijn om het dienstverband te beëindigen, omdat ze zich niet meer thuis voelt in het hotel. Daarop doet werkgever haar een voorstel, waarbij – naast de fictieve opzegtermijn – een vergoeding van € 70.000,- wordt geboden.

Werkgever is intussen te weten gekomen dat werkneemster zonder toestemming een pak van haar man bij de stomerij van het hotel heeft laten reinigen. Dit is uiteraard niet toegestaan, waarvoor ze dan ook wordt gewaarschuwd. Vervolgens geeft werkneemster aan dat ze haar leidinggevende niet meer vertrouwt en meldt ze zich ziek. Ook deelt ze mee dat ze het voorstel afslaat.

Ziekmelding en verbetertraject

Diverse bemiddelingsgesprekken vinden plaats, maar dit leidt niet tot een oplossing. Werkgever biedt vervolgens een verbetertraject aan – werkneemster was inmiddels allang beter verklaard. Eind december 2016 meldt werkneemster opeens dat ze bang is onwel te worden. Vervolgens laat ze weten dat ze van haar arts geen rechtstreeks contact met werkgever mag hebben. Werkgever vindt dit niet-werkbaar.

Omdat werkneemster een kaakoperatie naar voren haalt, moeten evaluatiemomenten uitgesteld worden. Als uiteindelijk een evaluatiegesprek plaatsvindt, heeft werkneemster zich niet goed voorbereid en loopt ze schreeuwend (“het is schandalig”) weg. Als ze vervolgens mailt naar haar leidinggevende dat ze zich geïntimideerd, gediscrimineerd en psychologisch gemanipuleerd voelt, is de maat vol. Als vervolgens ontbinding wordt verzocht, mailt ze naar haar leidinggevende “Gefeliciteerd, je hebt het toch voor elkaar gekregen”.

Werkneemster loopt ontslagvergoeding mis

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op de e-grond (verwijtbaar handelen). Werkneemster laat zich niet veel gelegen aan de opvattingen van haar leidinggevenden, zij heeft dit op een onacceptabele wijze gecommuniceerd waardoor een normale samenwerking niet meer mogelijk is. Als een werknemer zich zo buiten het dienstverband plaatst, dan is dit verwijtbaar handelen in de zin van de e-grond. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook ernstig verwijtbaar, zodat ook de transitievergoeding niet verschuldigd is.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises