Catia Luis Fula

Stel, partijen hebben tijdens de echtscheiding afspraken gemaakt over de kinderalimentatie op basis van een berekening die uiteindelijk niet klopt. Kan dit dan later nog worden gecorrigeerd? Het antwoord hierop is afhankelijk van de omstandigheden.

Stel, partijen hebben tijdens de echtscheiding afspraken gemaakt over de kinderalimentatie op basis van een berekening die uiteindelijk niet klopt. Kan dit dan later nog worden gecorrigeerd? Het antwoord hierop is afhankelijk van de omstandigheden. In principe geldt dat kinderalimentatie wel moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Deze wettelijke maatstaven houden, kort gezegd, in dat de kosten van de kinderen worden vastgesteld op basis van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt gekeken hoeveel ieder van de ouders op basis van zijn inkomen moet bijdragen in deze kosten. Als de fout in de alimentatieberekening ervoor zorgt dat er is afgeweken van de wettelijke maatstaven, kan de rechter dit in bepaalde gevallen later alsnog corrigeren.

Vergeten in komen

Zo gebeurde ook in een zaak voor de rechtbank Oost-Brabant. Partijen hadden de kinderalimentatie laten berekenen door een mediator, die hen begeleide bij het maken van afspraken tijdens de echtscheidingsprocedure. Wat bleek? De mediator had destijds geen rekening gehouden met inkomen dat partijen tijdens het huwelijk hadden uit vermogen in box 3. Dit bleek om ruim een half miljoen aan vermogen te gaan dat wel mee was genomen bij de bepaling van de belastingdruk. Het gevolg daarvan is dat de kosten van de kinderen die destijds is berekend door de mediator niet conform de wettelijke maatstaven is. Partijen hadden door dit vermogen immers € 20.000 bruto per jaar meer te besteden dan waar vanuit was gegaan tijdens de echtscheiding.

Ook de draagkracht van partijen was te laag vastgesteld. Het betreffende vermogen was tijdens de echtscheiding immers verdeeld, waardoor de man ook na de echtscheiding inkomsten had uit dit vermogen. Hij kon, als alimentatieplichtige partij, dus ook meer bijdragen in de kosten van de kinderen dan in eerste instantie werd berekend. Ook hier had de mediator geen rekening mee gehouden. De rechter maakt alsnog een alimentatieberekening waarbij het inkomsten uit vermogen mee wordt genomen en brengt hiermee de kinderalimentatie weer in overeenstemming met de wettelijke maatstaven.

Beperking van de contractsvrijheid

Maar wat zou er zijn gebeurd als de man had beweerd dat partijen er tijdens de echtscheiding, na onderhandelingen, bewust voor hadden gekozen om het inkomen uit vermogen buiten beschouwing te laten? Zou je dan in het kader van de contractsvrijheid de kinderalimentatie ongewijzigd moeten laten? Hoewel partijen in principe grote contractsvrijheid hebben, bevestigt de rechtbank ook in dit geval weer dat bij afspraken over kinderalimentatie een belangrijke beperking geldt. Partijen mogen niet ten nadele van de kinderen afwijken van de wettelijke maatstaven. En de wettelijke maatstaven schrijven voor dat er met al het inkomen van de ouders rekening moet worden gehouden. Doordat er een te lage kinderalimentatie is vastgesteld, leidt dit alsnog tot een correctie van de rechter. Zelfs als partijen hierover overeenstemming hadden bereikt.

Blijven opletten

Het is bij het vaststellen van alimentatie dus van belang om er ook zelf op te letten dat al het inkomen wordt meegenomen. Als er bewust wordt afgesproken om dit niet te doen of een lager bedrag aan kinderalimentatie wordt afgesproken na onderhandelingen in het kader van de echtscheiding, moeten partijen er op bedacht zijn dat de alimentatiegerechtigde dit op een later moment alsnog kan laten corrigeren door de rechter.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises