Bij een door de gemeente Amsterdam vrijwillige georganiseerde aanbesteding voor een zelfbouwproject zijn de inschrijvingen van twee ‘bouwgroepen’ beoordeeld door twee verschillende selectiecommissies. Omdat één van de leden van de selectiecommissie in het verleden met iemand van één van de bouwgroepen had samengewerkt, besloot dit lid zich terug te trekken bij het beoordelen van de inschrijving van die bouwgroep. Het gevolg daarvan was de inschrijving van de betreffende bouwgroep in plaats van door een beoordelingscommissie van drie leden (zoals bij de andere inschrijvingen) werd beoordeeld door commissie van twee personen.

Nu de samenstelling en het aantal leden in de beoordelingscommissie niet voor alle inschrijvers hetzelfde is gebleven, is sprake van ongelijkheid.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam overweegt in een daarover aangespannen kort geding1 dat nu de samenstelling en het aantal leden in de beoordelingscommissie niet voor alle inschrijvers hetzelfde is gebleven, sprake is van ongelijkheid. Het maakt volgens de rechtbank een wezenlijk verschil of aan de beoordeling het oordeel van twee, dan wel drie personen ten grondslag ligt. De rechtbank was overigens van mening dat het betreffende lid van de selectiecommissie zich terecht en op begrijpelijke gronden had teruggetrokken. Dat dit lid zich uitsluitend had onttrokken aan de beoordeling van de inschrijving van de ene bouwgroep vond de rechtbank echter onvoldoende vergaand: dit lid heeft immers wel invloed gehad op de beoordeling van de andere inschrijvingen. De gemeente werd dan ook veroordeeld de interviewfase te herhalen en dus een herbeoordeling uit te voeren.

Van belang in deze uitspraak is dat een vrijwillige aanbesteding is uitgevoerd, waar zulks niet verplicht was. De beginselen van het aanbestedingsrecht - zoals het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur - zijn dan wel van toepassing. De onderhavige uitspraak illustreert op welke wijze het gelijkheidsbeginsel door kan werken in de context van een vrijwillige aanbesteding.

1 Rechtbank Amsterdam, 1 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1477

Deel dit artikel

Expertises