Anje Slootweg

Vaak wordt verwacht dat vechtscheidingen het vaakst voorkomen onder laagopgeleiden in sociaal arme milieus. Ons kantoor heeft al vaak de vinger gelegd bij het feit dat dit een simplificatie is van de werkelijkheid. Wij lopen er keer op keer tegen aan dat vechtscheidingen ook veel voorkomen in christelijke gezinnen. Men blijft langer bij elkaar en als het dan echt niet meer gaat, is het conflict al zo hoog opgelaaid dat ouders elkaar niets meer gunnen.

Nu blijken er, verrassend genoeg, meer ‘subgroepen’ te zijn waarin veel echtscheidingen worden gezien. Volgens de Raad van de Kinderbescherming is het aantal vechtscheidingen in Amsterdam, met name onder hoogopgeleide ouders, de afgelopen vier jaar verdubbeld, zo is te lezen op de website verder-online.nl. Vorig jaar heeft de Raad van de Kinderbescherming in 324 scheidingszaken in Amsterdam een gezag- en omgangonderzoek moeten uitvoeren. In 25% van deze gevallen moest het onderzoek worden aangevuld met een beschermingsonderzoek, omdat de ontwikkeling van het kind werd bedreigd. Vanwege deze toename, en de verwachting dat het aantal vechtscheidingen in 2015 nog meer gaat toenemen, treft de gemeente Amsterdam maatregelen.

De gemeente heeft extra preventieve jeugdhulp ingekocht die zich meer toelegt op omgangsbegeleiding en is het gesprek aangegaan met Villa Pinedo en diverse scheidingscafés. Wethouder Simon Kukenheim is van plan ook zelf in gesprek te gaan met scheidende ouders en hun kinderen. Dit maakt deel uit van zijn projectplan ‘vechtscheidingen’ dat betrokken instanties beter met elkaar wil laten samenwerken, zodat problemen tijdig worden gesignaleerd. Scheidende ouders doen er namelijk goed aan om in een vroegtijdig stadium de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde familierechtadvocaat, zodat kan worden voorkomen dat hun scheiding uitmondt in een vechtscheiding.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises