Cornelis Klepper

U heeft plannen om uw winkel te verbouwen. Na renovatie van uw pand verwacht u meer klanten te trekken, waardoor uw omzet stijgt. Gezien de leeftijd van het pand dient echter eerst een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te worden uitgevoerd. Het wordt uiteindelijk een duur grapje...

Onderzoek naar asbest

De manager van een Coop-supermarkt in het noorden van het land bevond zich ook in die situatie. Hij schakelde vooraf een onderzoeksbureau in, dat een asbestinventarisatie uitvoerde. Uitkomst van de analyse was dat de aangetroffen materialen asbestvrij waren: groen licht voor de verbouwing. Nadat de werkzaamheden waren gestart bleek het tegendeel waar: bovenop de plafondplaten werd asbest aangetroffen. Het werk werd stilgelegd, waardoor Coop naar eigen zeggen ruim € 73.000 schade leed. Voor wiens rekening komt de schade in deze supermarkt? Over deze vraag moest de rechter zich buigen.

Het onderzoeksbureau is 'in beginsel' aansprakelijk

Niemand vindt het fijn om de kleine lettertjes te lezen, maar het is gevaarlijk om het niet te (laten) doen. In dit geval had het Coop een hoop ellende kunnen besparen. 

In de procedure beroept het onderzoeksbureau zich op het rapport, waarin is vermeld dat niet volledig kan worden uitgesloten dat bij verbouwingswerkzaamheden toch asbesthoudende onderdelen worden aangetroffen. Het onderzoek had namelijk plaatsgevonden op de plaatsen waar de onderzoekers makkelijk bij konden komen. Volgens het onderzoeksbureau hoefde er geen plafondplaten verwijderd te worden om asbest op te sporen. De rechter kent echter weinig waarde toe aan dit argument: de plafondplaten konden heel makkelijk – met de hand – verwijderd worden. Nu dat niet is gebeurd, staat vast dat het bureau in beginsel aansprakelijk is voor de schade die de supermarkt heeft geleden.

De algemene voorwaarden beperken aansprakelijkheid

Dit oordeel van de rechter lijkt erg voordelig voor Coop. Toch is het eindoordeel van de rechter dat de supermarkt het grootste deel van de schade zelf moet dragen. Hoe kan dat?

Het antwoord is te vinden in de algemene voorwaarden van het onderzoeksbureau. Daarin staat dat het bureau maximaal aansprakelijk is voor schade tot € 2.500. De aansprakelijkheid is dus zeer beperkt! De rechter oordeelt dat het niet ongebruikelijk is om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking overeen te komen, zeker niet wanneer de verhouding tussen de prijs voor de prestatie (het onderzoek) en de mogelijke schade groot is. In dit geval kostte het onderzoek € 610. De schade bedroeg zoals gezegd ruim € 73.000,00. Daarom vind de rechter het niet onredelijk dat de aansprakelijkheid is beperkt. Het gevolg: het onderzoeksbureau moet € 2.500 aan Coop betalen, de rest van de schade blijft voor rekening van de supermarkt.

Conclusie: let op de kleine lettertjes

Uit dit praktijkvoorbeeld blijkt opnieuw het belang van een deskundige beoordeling van uw contracten. Niemand vindt het fijn om de kleine lettertjes te lezen, maar het is gevaarlijk om het niet te (laten) doen. In dit geval had het de supermarkt een hoop ellende kunnen besparen.  

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises