Leanne Kirpestein-Spierings

Ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 hun kind een dubbele achternaam geven, door de achternamen van beide ouders te combineren. Hoe zit dat precies? Onderstaand een korte uiteenzetting.

Sinds de invoering van de Burgerlijke stand in 1811 kregen kinderen bij hun geboorte automatisch de achternaam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de achternaam van de moeder. Vanaf 1 januari 2024 komt daar een optie bij: ouders kunnen vanaf dat moment hun kind een dubbele achternaam geven door de achternamen van beide ouders te combineren. Achterliggend is de gedachte dat door het geven van een dubbele achternaam aan een kind de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking kan worden gebracht. Daarnaast beoogt de wet een oplossing te bieden voor mensen die vanwege verschillende nationaliteiten in diverse landen verschillende achternamen hebben.

Ouders kunnen straks dus kiezen voor een dubbele achternaam als hun eerste kind op of na 1 januari 2024 wordt geboren. De gekozen achternaam geldt ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Een dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan. In het geval een ouder al een meervoudige achternaam heeft, geldt dit als één naam. Het is aan de ouders om de volgorde van de namen te bepalen. De namen worden achter elkaar vermeld zonder koppelteken. Wanneer de heer Pieters en mevrouw De Jong een kind krijgen, kunnen zij kiezen uit de volgende achternamen voor hun kind: ‘Pieters’, ‘De Jong’, ‘Pieters De Jong’ of ‘De Jong Pieters’.

Volgende generatie

Als ouders hun kinderen twee achternamen geven, geldt wederom een maximum van twee achternamen voor de volgende generatie. Dus stel dat de heer Pieters De Jong en de mevrouw Adriaanse Den Boer een kind krijgen, kunnen zij allebei één naam doorgeven, in willekeurige volgorde, of één van beiden de volledige, dubbele achternaam. Hierdoor ontstaan de volgende opties:

  • Pieters De Jong;

  • Adriaanse Den Boer;

  • Pieters Adriaanse (en andersom);

  • Pieters Den Boer (en andersom);

  • De Jong Adriaanse (en andersom);

  • De Jong Den Boer (en andersom).

Adoptie

Voor geadopteerde kinderen bestaat de mogelijkheid om een combinatie van de achternamen van de biologische ouders en de achternamen van de adoptieouders te kiezen. Hier geldt eveneens een maximum van twee achternamen.

Overgangsregeling

Voor kinderen die zijn geboren op of na 1 januari 2016 geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is van tijdelijke aard. Gedurende één jaar kunnen ouders alsnog kiezen voor een dubbele achternaam voor hun kinderen. Voorwaarde is wel dat het oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016. Verder blijft gelden dat de naam die bij het oudste kind is gekozen, ook voor de overige kinderen geldt.

Geen keuze maken mogelijk

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Indien gehuwde ouders of geregistreerde partners bij de geboorte van hun kind geen keuze maken, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader (of duomoeder). Wanneer ongehuwde ouders of niet geregistreerde partners geen keuze maken, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises