Lisette Riezebos-Naberman

De meivakantie staat voor de deur. Vanwege het coronavirus blijven we zoveel mogelijk thuis. Veel vakanties zijn afgezegd, maar vakantiedagen zijn vaak al opgenomen. Ook kan er weinig of juist veel werk zijn. Wat mag en wat mag niet?

De meivakantie staat voor de deur. Vanwege het coronavirus blijven we zoveel mogelijk thuis. Veel vakanties zijn afgezegd, maar vakantiedagen zijn vaak al opgenomen. Ook kan er weinig of juist veel werk zijn. Wat mag en wat mag niet?

Kan ik mijn vakantiedagen intrekken?

In de wet is hiervoor geen regeling opgenomen. Er bestaat daarom geen recht om vakantiedagen in te trekken, maar in overleg kan veel mogelijk zijn. Ik adviseer dan ook om een verzoek tot intrekking voor te leggen aan uw werkgever. Bij voldoende werk zal dit geen probleem zijn. In dat geval is het redelijk dat uw werkgever uw verzoek goedkeurt. Als er geen werkzaamheden beschikbaar zijn, mag uw werkgever dit verzoek weigeren.

Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Nee, werknemers kunnen daar niet toe worden verplicht. Het is wel mogelijk om werknemers ADV-dagen op te laten nemen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om te werken met minuren. Daarnaast is in een aantal cao’s opgenomen dat werknemers op bepaalde dagen verplicht vrij zijn. Een veelvoorkomend voorbeeld is de dag na Hemelvaartsdag. Het kan daarom lonen om dit na te zoeken.

Kan ik een verlofaanvraag weigeren?

Ja, volgens de wet kan een verlofaanvraag worden geweigerd als gewichtige redenen zich verzetten tegen het opnemen van verlof. Het gaat om uitzonderingssituaties. Vanwege de coronacrisis kan er sprake zijn van gewichtige redenen. De werknemer moet op een later tijdstip wel de gelegenheid krijgen om vakantie op te nemen. Bij gewichtige redenen is het zelfs mogelijk om een ingediende verlofaanvraag te wijzigen. In dat geval moet er overleg plaatsvinden met een werknemer. Lijdt een werknemer schade door de wijziging, bijvoorbeeld omdat een vakantiehuisje moet worden geannuleerd? Dan dient de schade te worden vergoed door werkgever.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises